การสนทนาผ่านวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์เกี่ยวกับงานด้านเยาวชน

( VOVworld )-การสนทนาผ่านวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์เกี่ยวกับงานด้านเยาวชน

 

การสนทนาผ่านวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์เกี่ยวกับงานด้านเยาวชน - ảnh 1
นาย เหงวียน ดั๊ก วิงห์ เลขาธิการคนที่ ๑ คณะกรรมการกลางกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์
ในการสนทนาทางวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

( VOVworld )-เช้าวันที่ ๒๒ เดือนนี้ นาย เหงวียน ดั๊ก วิงห์ เลขาธิการคนที่ ๑ คณะกรรมการกลางกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ได้มีการสนทนาทางวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับสมาชิกกองเยาวชน เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ  โดยเน้นในประเด็นเกี่ยวกับเยาวชนเช่น งานหลักๆในเดือนเพื่อเยาวชนปี ๒๐๑๓ เยาวชนกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ องค์การกองเยาวชนและสมาคมกับเยาวชนที่เป็นกรรมกรและแรงงานเสรี สมาชิกกองเยาวชนและเยาวชนเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กองเยาวชนและสมาคม การจัดตั้งสาขากองเยาวชนและสมาคมในต่างประเทศ  ประเด็นที่เยาวชนให้ความสนใจมากคือ กิจกรรมในเดือนเพื่อเยาวชน  นาย เหงียน ดั๊ก วิงห์ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมบทบาทเดินหน้าของเยาวชน การอำนวยความสะดวกให้เยาวชนเข้าร่วมการพัฒนาประเทศและปฏิบัติตามมติระหว่างกองเยาวชนส่วนกลางกับรัฐบาลเป็นอย่างดี โดยกล่าวว่า  “ หนึ่งในหน้าที่ของพวกเราคือ เดินหน้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่รัฐบาลได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  หลายปีที่ผ่านมา การที่เยาวชนเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ประสบผลเป็นรูปธรรม ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมาจากการที่กองเยาวชนสามารถกำหนดงานที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผมขอยกตัวอย่างเช่น ขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ที่กำลังดำเนินในทั่วประเทศนั้น จากการมีแนวทางที่ชัดเจนของรัฐบาล ทางกองเยาวชนสามารถเลือกเข้าร่วมในด้านที่สอดคล้อง จึงมีส่วนร่วมที่ดี

การสนทนาผ่านวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์เกี่ยวกับงานด้านเยาวชน - ảnh 2
คุณฝ่าม เฟือง จี หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของกองเยาวชนส่วนกลาง

ปัจจุบัน นักเรียนเวียดนามที่ศึกษาในต่างประเทศมีผลการเรียนดี พวกเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุนชนและขบวนการเยาวชนในต่างประเทศอย่างกระตือรือร้น และได้รับการเชิดชูจากกองเยาวชนคอมมิวนิสต์ส่วนกลาง คุณฝ่าม เฟือง จี หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของกองเยาวชนส่วนกลางฯเผยว่า  “ พวกเราได้เชิญผู้ดีเด่นเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมใหญ่ๆในประเทศไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเชิดชูชนรุ่นใหม่อัจฉริยะ บุคคลดีเด่น และค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนชาวเวียดนามโพ้นทะเล  ซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ พวกเขาจะได้ศึกษาและเข้าใจกิจกรรมต่างๆภายในประเทศ มีการพบปะกับเยาวชนภายในประเทศ อันเป็นการสร้างความใกล้ชิดกันระหว่างเยาวชนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศกับเยาวชนในประเทศ  ” ./. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด