การสร้างครอบครัวที่ผาสุกคือการสร้างรากฐานเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข เป็นเรื่องที่สำคัญมาก

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน นายหวอวันเถือง เลขาธิการประจำสำนักเลขาธิการกลางพรรคฯได้ลงนามในคำสั่งว่าด้วยการเสริมสร้างการชี้นำของพรรคในการสร้างสรรค์ครอบครัวในสถานการณ์ใหม่ โดยยืนยันว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานของสังคม สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์การศึกษาและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติต่อสมาชิกในครอบครัว 

ซึ่งเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ครอบครัวในสถานการณ์ใหม่ เป็นครอบครัวที่อิ่มหนำผาสุก ก้าวหน้าและมีอารยะธรรม คณะเลขาธิการกลางพรรคฯกำชับให้คณะกรรมการพรรคทุกระดับ องค์กรพรรค ทางการปกครอง หน่วยงาน และองค์การแนวร่วมปิตุภูมิ องค์กรมวลชนต่างๆจงศึกษาอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐว่าด้วยภารกิจการสร้างสรรค์ครอบครัว การตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการสร้างสรรค์ครอบครัวในสถานการณ์ใหม่ เดินหน้าพัฒนาระบบนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง ผลักดันการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายว่าด้วยการแต่งงานและครอบครัว มาตรฐานและค่านิยมทางวัฒนธรรมของครอบครัว เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด