ขยายการช่วยเหลือแรงงานที่ประสบอุปสรรค์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(VOVWORLD) - รองนายกรัฐมนตรี เลมิงค้าย ได้ลงนามมติเกี่ยวกับการแก้ไขและเพิ่มเติมบางมาตราในมติของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมปี2021 เกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างที่ประสบอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ขยายการช่วยเหลือแรงงานที่ประสบอุปสรรค์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - ảnh 1ขยายการช่วยเหลือแรงงานที่ประสบอุปสรรค์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (VGP)

โดยจะมีการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆ เช่น เงื่อนไขในการช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างที่ไม่สามารถจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณอายุและเสียชีวิต ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนจากนายจ้างในการฝึกอบรม ยกระดับทักษะวิชาชีพเพื่อรักษางานทำให้แก่ลูกจ้าง ข้อกำหนดเกี่ยวกับเป้าหมายและเงื่อนไขเพื่อให้การช่วยเหลือแรงงานที่หยุดทำงานตามสัญญาจ้างงานชั่วคราวและลางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

การตัดสินใจใหม่ยังเพิ่มเติมข้อกำหนดช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการในระหว่างการรักษาตัวเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 หรือต้องถูกแยกตัว โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมคนละ 1 ล้านด่ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด