งานวันวัฒนธรรมเวียดนาม-คิวบา

(VOVworld) – ในงานได้มีการจัดแสดงภาพถ่ายที่สะส้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์สามัคคีและความผูกพันระหว่างเวียดนามกับคิวบาในตลอด 55 ปีที่ผ่านมาและความงามของประเทศและคนคิวบา


(VOVworld) –

งานวันวัฒนธรรมเวียดนาม-คิวบา - ảnh 1
การแสดงภาพถ่ายที่สะส้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์สามัคคีและความผูกพันระหว่างเวียดนามกับคิวบา  (vietnamplus)

(VOVworld) – วันที่ 13 ธันวาคม สมาพันธ์องค์การมิตรภาพ สมาคมมิตรภาพเวียดนาม-คิวบาสาขานครโฮจิมินห์ได้ประสานกับกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์จัดงานวันวัฒนธรรมเวียดนาม-คิวบาซึ่งถือเป็นกสนปิดฉากกิจกรรมมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับคิวบา ณ นครโฮจิมินห์ด้วยผลสำเร็จอย่างงดงานโดยได้ดึงดูดประชาชนนครโฮจิมินห์ โดยเฉพาะเยาวชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในงานได้มีการจัดแสดงภาพถ่ายที่สะส้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์สามัคคีและความผูกพันระหว่างเวียดนามกับคิวบาในตลอด 55 ปีที่ผ่านมาและความงามของประเทศและคนคิวบา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เจืองถิเหี่ยน นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-คิวบาสาขานครโฮจิมินห์ได้ย้ำว่า “ผ่านกิจกรรมนี้ พวกเรามีความประสงค์ว่า เยาวชนนครโฮจิมินห์จะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับประเทศคิวบาและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเวียดนามกับคิวบาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนกระบวนการผูกพันระหว่างการปฏิวัติเวียดนามกับคิวบาและความสามัคคีที่ลึกซึ้งระหว่างสองประเทศ”
ในกรอบของงานยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดความรู้เกี่ยวกับประเทศคิวบาและสัมพันธไมตรีระหว่างเวียดนามกับคิวบา การร้องเพลงของเวียดนามและการแสดงของวงดนตรีจากคิวบา ตลอดจนการลิ้มลองอาหารคิวบา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด