นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง พบปะกับผู้ประกอบการดีเด่น

(VOVworld) – นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง ชื่นชมส่วนร่วมที่สำคัญของผู้ประกอบการเวียดนามต่อผลการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง พบปะกับผู้ประกอบการดีเด่น - ảnh 1
นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง พบปะกับผู้ประกอบการดีเด่น

(VOVworld) – เมื่อค่ำวันที่ 13 ธันวาคม นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง ได้พบปะกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนามมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยชื่นชมการจัดฟอรั่มนี้ในขณะที่เหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันจัดตั้งประชาคมอาเซียน ตลอดจนส่วนร่วมที่สำคัญของผู้ประกอบการเวียดนามต่อผลการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงได้ยืนยันว่า เวียดนามได้ปฏิบัติข้อตกลงการค้าเสรี 10 ฉบับและเตรียมพร้อมที่จะลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือทีพีพีและข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปซึ่งข้อตกลงเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเข้มแข็งเท่านั้น หากยังสร้างตลาดที่ผลักดันการส่งออก มีส่วนร่วมผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและช่วยให้ผู้ประกอบการเวียดนามค่อยๆพัฒนาทั้งด้านความสามารถในการบริหารและขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย ท่าน เหงียนเติ๊นหยุงได้ย้ำว่า “ผมอยากย้ำว่า ไม่มีทางเลือกใดนอกจากพวกเราต้องผสมผสานเพื่อพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนมากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามที่ประชาชนมั่งคั่ง  ประเทศเจริญเข้มแข็ง มีความยุติธรรมและอารยธรรม พวกเราไม่สามารถปิดประตูเพื่อปฏิบัติสิ่งนี้เพียงลำพังได้ หากต้องผสมผสานซึ่งการผสมผสานก็ต้องแข่งขัน รัฐบาลจะอำนวยความสะดวกโดยก่อนอื่นคือในด้านตลาด 2คือเพิ่มความสมบูรณ์ของกลไก กฎหมายและการปฏิรูประเบียบเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาให้แก่สถานประกอบการเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”
บ่ายวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง ได้พบปะกับผู้ประกอบการของหน่วยงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการเพื่อผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมปรับปรุงกลไกนโยบายให้มีความสมบูรณ์และปฏิรูประเบียบราชการอย่างเคร่งครัดเพื่ออำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดให้แก่สถานประกอบการควบคู่กับการจัดทำยุทธศาสตร์ การวางแผนพัฒนาในเศรษฐกิจเชิงตลาดและผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจที่กว้างลึกมากขึ้น นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง ได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเน้นพัฒนาตลาดภายในประเทศควบคู่กับการขยายตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะการใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรีอย่างเต็มที่ สถานประกอบการของหน่วยงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมต้องผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน ยกระดับความสามารถในการบริหาร เปลี่ยนแปลงใหม่เทคโนโลยีและผลักดันการพัฒนาแหล่งบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของการผสมผสาน การแข่งขันและการพัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด