ประธานาธิบดีอินโดนีเซียชื่นชมสัมพันธไมตรีที่ยาวนานและดีงามกับเวียดนาม

(VOVworld) – ประธานาธิบดีอินโดนีเซียแสดงความเชื่อมั่นว่า ทั้งสองประเทศจะขยายความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม-สังคมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมคือรักษาสันติภาพ เสถียรภาพในภูมิภาคและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของประชาคมอาเซียน

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียชื่นชมสัมพันธไมตรีที่ยาวนานและดีงามกับเวียดนาม - ảnh 1
นาย หว่างแองต๊วน เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำอินโดนีเซียยื่นสาส์นตราตั้งแก่นาย โจโก วีโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย (vietnamplus)

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นาย หว่างแองต๊วน เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำอินโดนีเซียได้ยื่นสาส์นตราตั้งของประธานประเทศ เจืองเติ๊นซางแก่นาย โจโก วีโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซียโดยนาย โจโก วีโดโด ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการพัฒนาที่เข้มแข็งของสัมพันธไมตรีที่ยาวนานและความร่วมมือที่ดีงามระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามและชื่นชมผลงานที่เวียดนามได้บรรลุในภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจและผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาคและโลก พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า ทั้งสองประเทศจะขยายความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม-สังคมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมคือรักษาสันติภาพ เสถียรภาพในภูมิภาคและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของประชาคมอาเซียน

ส่วนเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำอินโดนีเซีย หว่างแองต๊วนได้ให้คำมั่นว่า จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อขยายความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรภาพที่ยาวนานระหว่างรัฐบาลและประชาชนเวียดนาม-อินโดนีเซียมากขึ้น ควบคู่กันนั้น จะผลักดันโครงการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศในช่วงปี 2014-2018 ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษาและฝึกอบรมและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด