พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านระหว่างบรูไนกับเวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจัง

(VOVWORLD) -ในกรอบการเยือนบรูไนในระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายนและเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 2 คณะกรรมการร่วมเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับบรูไน  เมื่อบ่ายวันที่ 7 กันยายน นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เข้าพบสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ กษัตริย์แห่งบรูไน
พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านระหว่างบรูไนกับเวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจัง - ảnh 1รัฐมนตรีต่างประเทศ บุ่ยแทงเซินและรัฐมนตรีคนที่ 2 ของกระทรวงการต่างประเทศบรูไน Dato Erywan Pehin Yusof

ในการนี้ สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ ทรงยืนยันว่า เวียดนามเป็นเพื่อนมิตร เป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของบรูไนในภูมิภาค พร้อมทั้งเผยว่า จะสั่งให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆของบรูไนประสานงานกับเวียดนามในการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านระหว่างสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจัง ส่วนรัฐมนตรี บุ่ยแทงเซินได้แสดงความประสงค์ว่า สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์จะทรงให้ความสนใจต่อการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับบรูไน เสนอให้ทั้งสองฝ่ายประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรอบพหุภาคีและอาเซียน

ก่อนหน้านั้น ในวันเดียวกัน รัฐมนตรีต่างประเทศ บุ่ยแทงเซินและรัฐมนตรีคนที่ 2 ของกระทรวงการต่างประเทศบรูไน Dato Erywan Pehin Yusof ได้เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 2 คณะกรรมการร่วมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับบรูไน  ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะจัดทำโครงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านในช่วงปี 2023-2027 ปฏิบัติข้อตกลงต่างๆที่ได้ลงนาม ขยายเวลาการปฏิบัติบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับการเกษตรและสัตว์น้ำ ประสานงานในการรับมือความท้าทายด้านมั่นคงทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ ควบคู่กันนั้นต้องส่งเสริมให้สถานประกอบการผลักดันการเชื่อมโยง เพิ่มความหลากหลายของแหล่งจัดสรร แสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร ป่าไม้ พลังงาน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมแปรรูป ผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษา การพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ส่งเสริมให้สายการบินต่างๆเปิดเส้นทางบินระหว่างสองประเทศ ขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองประเทศ

สำหรับปัญหาระดับภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน รัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามหลักการและจุดยืนร่วมของอาเซียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆ ปัญหาเมียนมาร์และทะเลตะวันออก ส่งเสริมการปฏิบัติแถลงการณ์ว่าด้วยการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซี ประสานงานอย่างใกล้ชิดในการเจรจาเกี่ยวกับการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายสากลและอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด