พุทธสมาคมเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์ผลักดันกิจกรรมการดุศลและสนับสนุนการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 16 มกราคม ณ วัดเวียดนามก๊วกตื่อ สภาบริหารพุทธสมาคมเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์ได้จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในปี 2021 
พุทธสมาคมเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์ผลักดันกิจกรรมการดุศลและสนับสนุนการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 - ảnh 1ภาพของการประชุม (Photo: saigongiaiphong)

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาง ฟานเกี่ยวแทงเฮือง รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์ได้ชื่นชมน้ำใจและส่วนร่วมของพุทธสมาคมเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์ในปีที่ผ่านมาผ่านกิจกรรมการเดินพร้อม ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของรัฐ เข้าร่วมขบวนการแข่งขันรักชาติ ค้ำประกันสวัสดิการสังคมในท้องถิ่น พร้อมทั้งเสนอให้พุทธสมาคมเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์ส่งเสริมความสามัคคี การพัฒนาและมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของพุทธศาสนาและการพัฒนาของนครโฮจิมินห์ ร่วมกับทางการนครปรับตัวอย่างปลอดภัย ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างคล่องตัว มีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนานครโฮจิมินห์ให้กลายเป็นตัวเมืองแห่งอารยธรรม ทันสมันและมีคุณภาพการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด