พิธีฉลองครบรอบ 20 ปีการพัฒนาจังหวัดบิ่งเยือง

(VOVworld) – นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊ได้เข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการพัฒนาจังหวัดบิ่งเยือง

พิธีฉลองครบรอบ 20 ปีการพัฒนาจังหวัดบิ่งเยือง - ảnh 1

(VOVworld) – เมื่อค่ำวันที่ 1 มกราคม นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊ได้เข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการพัฒนาจังหวัดบิ่งเยือง โดยมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้น 1 ให้แก่พรรคสาขา ทางการปกครองและประชาชนในจังหวัดและกล่าวปราศรัยชื่นชมผลสำเร็จของจังหวัดในตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนกำชับว่า ทางจังหวัดต้องพยายามเป็นจังหวัดนำหน้าในการปฏิบัติคำสั่งของรัฐบาลในปี 2017 คือ “ส่งเสริมระเบียบวินัย ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบ แข่งขันอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน” พัฒนาเป็นตัวอย่างด้านการคิดเพื่อการพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองของเวียดนามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางการจังหวัดต้องพยายามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2017 และปีต่อๆไปเพื่อสามารถกลายเป็นจังหวัดระดับส่วนกลางก่อนปี 2020 นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กกำชับว่า “ต้องพัฒนาหน่วยงานอุตสาหกรรมชั้นนำ เปลี่ยนแปลงใหม่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ เป็นแรงจูงใจให้แก่การแข่งขันระหว่างท้องถิ่นต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมบทบาทการเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่เศรษฐกิจของภูมิภาค ผลักดันให้เขตตะวันออกภาคใต้และประเทศผสมผสานเข้ากับเครือข่ายการผลิตของโลกอย่างกว้างลึกและมุ่งสู่การสร้างสถานะที่สูงขึ้นในห่วงโซ่มูลค่าโลก”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด