ภารกิจของเลขาธิการพรรคสาขามณฑลกวางสี ประเทศจีนในเวียดนาม

(VOVworld) – เวียดนามมีความปรารถนาว่า ทั้งสองฝ่ายจะขยายความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน เพิ่มประสิทธิภาพของความร่วมมือในทุกด้าน สร้างสรรค์แนวชายแดนที่สันติ มิตรภาพและพัฒนาเพื่อมีส่วนร่วมต่อการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภารกิจของเลขาธิการพรรคสาขามณฑลกวางสี ประเทศจีนในเวียดนาม - ảnh 1
ท่าน Nguyễn Phú Trọng เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้การต้อนรับนาย เปิ๋งชิ่งหัว เลขาธิการพรรคสาขามณฑลกวางสี ประเทศจีน (nhandan.com.vn)

(VOVworld) – วันที่ 10 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย ท่าน Nguyễn Phú Trọng เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและท่าน Nguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย เปิ๋งชิ่งหัว เลขาธิการพรรคสาขามณฑลกวางสี ประเทศจีนที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามในระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายนตามคำเชิญของรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม  Phạm Bình Minh ในการนี้ นาย เปิ๋งชิ่งหัว ได้ยืนยันว่า ทางการมณฑล กวางสี ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือในหลายด้านกับเวียดนามและแสดงความปรารถนาว่า จะผลักดันความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งกับเวียดนามและผ่านเวียดนามเพื่อผลักดันความสัมพันธ์กับอาเซียน ส่วนผู้นำของเวียดนามได้ยืนยันว่า มณฑลกวางสีคือท้องถิ่นนำหน้าในการสร้างความเชื่อมโยงกับเวียดนามและมีความสัมพันธ์ที่มีมาช้านาน เวียดนามมีความปรารถนาว่า ในเวลาที่จะถึง ทั้งสองฝ่ายจะขยายความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน เพิ่มประสิทธิภาพของความร่วมมือในทุกด้าน สร้างสรรค์แนวชายแดนที่สันติ มิตรภาพและพัฒนาเพื่อมีส่วนร่วมต่อการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมผลการเจรจาระหว่างเลขาธิการพรรคสาขามณฑลกวางสีกับบรรดาผู้บริหารของจังหวัด Lạng Sơn และ Quảng Ninh การเยือนเวียดนามครั้งนี้ของนาย เปิ๋งชิ่งหัว จะมีส่วนร่วมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านระหว่างมณฑล กวางสี กับท้องถิ่นต่างๆของเวียดนาม พร้อมทั้งแสดงความปรารถนาว่า ท้องถิ่นต่างๆของทั้งสองประเทศจะผลักดันความร่วมมือในทุกด้าน โดยเฉพาะ การค้า การท่องเที่ยวและการลงทุน ท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามยังเสนอให้ทางการจีน รวมทั้งทางการมณฑลกวางสี เพิ่มทุนการศึกษา อำนวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนเวียดนามได้ไปศึกษาที่ประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น

ภารกิจของเลขาธิการพรรคสาขามณฑลกวางสี ประเทศจีนในเวียดนาม - ảnh 2
ท่าน Nguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับนาย เปิ๋งชิ่งหัว เลขาธิการพรรคสาขามณฑลกวางสี ประเทศจีน (VGP)

ในกรอบการเยือนเวียดนาม  ค่ำวันที่ 10 มิถุนายน ท่าน Phạm Bình Minh รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย เปิ๋งชิ่งหัว เลขาธิการพรรคสาขามณฑลกวางสีโดยแสดงความเห็นว่า ท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามและจีนต้องเพิ่มความสมบูรณ์และส่งเสริมระเบียบการร่วมมือที่กำลังมีอยู่ระหว่างสองฝ่าย ขยายความร่วมมือในด้านที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีจุดแข็งและมีความต้องการเพื่อพัฒนาความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษาและฝึกอบรม เป็นต้น ท่าน Phạm Bình Minh ได้แสดงความหวังว่า ท้องถิ่นต่างๆในเขตชายแดนของทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการสร้างสรรค์แนวชายแดนที่สันติ มิตรภาพ ยั่งยืนและพัฒนา ท่าน Phạm Bình Minh ได้ย้ำว่าพวกเราให้ความสำคัญและมีความปรารถนาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนซึ่งเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านของเวียดนาม ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับมณฑลต่างๆ โดยเฉพาะกับมณฑลที่ติดกับเวียดนามได้พัฒนาอย่างดี พวกเรารู้สึกยินดีเพราะความสัมพันธ์ระหว่างมณฑลกวางสีกับเวียดนาม รวมทั้งกับจังหวัดในเขตชายแดนของเวียดนามได้พัฒนาอย่างดีงามในหลายปีที่ผ่านมา”

ส่วนนาย เปิ๋งชิ่งหัว เลขาธิการพรรคสาขามณฑลกวางสีได้ย้ำว่าทางการมณฑลกวางสีให้ความสำคัญต่อการผลักดันความร่วมมือในหลายด้านกับท้องถิ่นต่างๆของเวียดนาม โดยเฉาะจังหวัดฃในเขตชายแดน ทางการมณฑลกวางสีจะพยายามนำความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายพัฒนาอย่างกล้างลึก มีส่วนร่วมส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างจีนกับเวียดนามให้พัฒนายิ่งขึ้น”./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด