ยกระดับประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ในหมู่ประชาชนชนกลุ่มน้อยและผู้นับถือศาสนาต่างๆในเขตตะวันตกภาคใต

(VOVworld) - คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ได้จัดการประชุมปฏิบัติและฝึกอบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในหมู่ประชาชนชนกลุ่มน้อยและผู้นับถือศาสนาต่างๆในเขตตะวันตกภาคใต้ปี 2016 โดยมีตัวแทนผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานส่วนกลาง ผู้บริหารสำนักงานต่างๆของ 13 จังหวัดและนครในเขตตะวันตกภาคใต้เข้าร่วม  

ยกระดับประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ในหมู่ประชาชนชนกลุ่มน้อยและผู้นับถือศาสนาต่างๆในเขตตะวันตกภาคใต - ảnh 1
ภาพการประชุม (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - วันที่ 2 พฤศจิกายน ณ นครเกิ่นเธอ คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ได้จัดการประชุมปฏิบัติและฝึกอบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในหมู่ประชาชนชนกลุ่มน้อยและผู้นับถือศาสนาต่างๆในเขตตะวันตกภาคใต้ปี 2016 โดยมีตัวแทนผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานส่วนกลาง ผู้บริหารสำนักงานต่างๆของ 13 จังหวัดและนครในเขตตะวันตกภาคใต้เข้าร่วม  ที่ประชุมได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับผลการประชาสัมพันธ์ปี 2015  การปฏิบัติแผนการประชาสัมพันธ์ปี 2016 การฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาของการประชาสัมพันธ์ในหมู่ประชาชนชนกลุ่มน้อย ผู้นับถือศาสนาต่างๆในเขตตะวันตกภาคใต้ระยะปี 2016-2020 แผนการประสานงานระหว่างคณะกรรมการให้การศึกษาและประชาสัมพันธ์ส่วนกลางกับคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ในการประชาสัมพันธ์ในหมู่ประชาชนชนกลุ่มน้อยและผู้นับถือศาสนาต่างๆในเขตตะวันตกภาคใต้ระยะปี 2016 – 2020
คาดว่า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี 2016 คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ รวมทั้งพรรคสาขาจังหวัดและนครต่างๆในเขตตะวันตกภาคใต้นี้จะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของผืนแผ่นดินภาคใต้ การรณรงค์สตรีชนกลุ่มน้อย สตรีที่นับถือศาสนาต่างๆและเนื้อหาอื่นๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในท้องถิ่นให้แก่ประชาชนชนกลุ่มน้อย ผู้นับถือศาสนาและมหาวิทยาลัยต่างๆในเขตนี้.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด