ยุทธศาสตร์พัฒนาพลังงานของเวียดนามจนถึงปี 2030

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ลงนามประกาศใช้มติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของรัฐบาลเพื่อปฏิบัติมติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ปี 2020 ของกรมการเมืองพรรคเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานของเวียดนามจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045

มติดังกล่าวระบุถึงเป้าหมายต่างๆได้แก่ต้องค้ำประกันความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ การจัดสรรพลังงานที่มีคุณภาพสูงอย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพในราคาที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ค้ำประกันงานด้านกลาโหม ความมั่นคง การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มติดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด