สดุดีผู้ประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงาน

(VOVworld) – นี่เป็นผู้ประกอบการที่ได้ค้ำประกันงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ใช้แรงงานในระดับเฉลี่ยขึ้นไป ปฏิบัตินโยบายสำหรับผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการผลิตและประกอบธุรกิจ

สดุดีผู้ประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงาน - ảnh 1
สดุดีผู้ประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงาน

(VOVworld) – ผู้ประกอบการ 49 คนได้รับการยกย่องในรายการ “สดุดีผู้ประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงาน” ซึ่งจัดโดยสหภาพแรงงานเวียดนามและกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามและหนังสือพิมพ์แรงงานในเช้าวันที่ 27 ธันวาคมซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้ค้ำประกันงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ใช้แรงงานในระดับเฉลี่ยขึ้นไป ปฏิบัตินโยบายสำหรับผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการผลิตและประกอบธุรกิจ มีองค์การสหภาพแรงงานที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี พยายามปรับปรุงบรรยากาศการทำงาน สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนระหว่างผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ ผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานและสังคมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการผสมผสานและพัฒนา นาย ฝ่ามมิงฮวน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมได้ย้ำว่า“ชมรมผู้ประกอบการเวียดนามจะส่งเสริมเกียรติประวัติที่ดีงามโดยทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและให้ความสนใจถึงสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น พวกเราก็มีความประสงค์ว่า ทุกปี ผู้ประกอบการนับพันคนจะให้ความสนใจถึงสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานบนพื้นฐานการค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน ถือผู้ใช้แรงงานเป็นแหล่งพลังสำคัญเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถานประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด