อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลียืนยันอีกครั้งถึงคำมั่นขยายความร่วมมือ

(VOVWORLD) - ในการประชุมครั้งที่ 10 คณะกรรมการร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี หรือ JCC ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ภายใต้อำนวยการของนาย เหงวียนหายบั่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำอาเซียนและนาย Kwon Hee-seog เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำอาเซียน ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันถึงคำมั่นที่จะผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนและความร่วมมือ 

ทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสาธารณรัฐเกาหลีและความคิดริเริ่มเกี่ยวกับความสามัคคีสาธารณรัฐเกาหลี-อาเซียนเพื่อขยายความสัมพันธ์ร่วมมืออย่างจริงจัง โดยสาธารณรัฐเกาหลีจะเพิ่มเงินสมทบให้แก่กองทุนความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 2027 เพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายความร่วมมือในด้านที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษตามมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก การค้า การลงทุน การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล นวัตกรรม พลังงาน การท่องเที่ยว การศึกษา การบริหารจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สาธารณสุข เมืองอัจฉริยะ วัฒนธรรม การพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนและการเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด