เงื่อนไขเพื่อขอสัญชาติเวียดนาม

(VOVWORLD) -รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศมติกำหนดเงื่อนไขการขอสัญชาติเวียดนามและแนวทางบังคับใช้กฎหมายสัญชาติเวียดนาม 

มติดังกล่าวระบุเงื่อนไขในการขอสัญชาติเวียดนามตามกฎหมายคือผู้ขอสัญชาติต้องมีทักษะความสามารถในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามเพียงพอสำหรับการทำงานและอยู่อาศัยในเวียดนาม เป็นผู้ที่กำลังอาศัยในเวียดนามและมีบัตรพำนักอาศัยถาวรที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนาม  มีความสามารถในการดำรงชีวิต โดยต้องมีการแจ้งบัญชีทรัพสินย์ แหล่งรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีบุคคลหรือหน่วยงานในเวียดนามให้การรับรอง   มติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมนี้เป็นต้นไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

Thanakrit. Sararithi

อยากโอนสัญชาติครับ..อายุ61ปี..ข้าราชการทหาร. ปัจจุบันครูอาสาสมัครที่เขียงใหม่..ภาษาอังกฤษ

ข่าวอื่นในหมวด