เปิดการประชุมครั้งที่46คณะกรรมาธิการสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) -ที่ประชุมจะมีการสรุปการประชุมครั้งที่9รัฐสภาและแสดงความเห็นต่อการเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมครั้งที่10 พิจารณามติการอนุมัติการเสนอการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตเวียดนามในต่างประเทศ.
เปิดการประชุมครั้งที่46คณะกรรมาธิการสภาแห่งชาติ - ảnh 1

เช้าวันที่13กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมาธิการสภาแห่งชาติได้เปิดการประชุมครั้งที่46โดยจะดำเนินการเป็นเวลา2วันเพื่อหารือและแสดงความเห็นต่อบางปัญหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการจัดทำร่างกฎหมายแรงงานเวียดนามไปทำงานในต่างประเทศตามสัญญารับจ้างฉบับแก้ไข การเสริมเพิ่มเติมแผนรายจ่ายงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวบรวมความเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายข้อตกลงระหว่างประเทศ 

โดยช่วงเช้าที่ประชุมได้เสนอให้ทำการชี้แจงความรับผิดชอบในการบริหารของหน่วยงานภาครัฐต่อการส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศ โดยเห็นว่าเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศในแขนงนี้หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานต้องเป็นของศูนย์การบริการงานทำของหน่วยงานแรงงานทหารทุพพลาภาพและสังคม .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด