เปิดเครือข่ายนครอัจฉริยะอาเซียน

(VOVWORLD) - จากการปฏิบัติผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ณ สิงคโปร์ ได้มีการจัดการประชุมเปิดเครือข่ายนครอัจฉริยะอาเซียนหรือเอเอสซีเอ็น ซึ่งเป็นหนึ่งในสามข้อคิดริเริ่มอย่างเป็นทางการของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๐๑๘

โดยมีผู้แทนนับร้อยคนจาก ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้บริหารของนครต่างๆในอาเซียนที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย องค์การทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ประเทศหุ้นส่วนและสนทนาของอาเซียน บริษัทให้คำปรึกษาและจัดสรรด้านเทคโนโลยี การเงิน บุคลากรและองค์กรเข้าร่วม

หลังพิธีเปิด ตัวแทนของสิบประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมลับครั้งแรก เพื่อหารือและอนุมัติกรอบเอกสารเกี่ยวกับนครอัจฉริยะอาเซียนและรายชื่อโครงการที่เรียกร้องความร่วมมือและการช่วยเหลือในการก่อสร้างนครอัจฉริยะอาเซียน

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เหงียนก๊วกยุง หัวหน้าซอมอาเซียนและตัวแทนเวียดนามได้ชื่นชมข้อคิดริเริ่มเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เครือข่ายนครอัจฉริยะอาเซียน เนื่องจากได้ตอบสนองความต้องการร่วมมือของอาเซียนในการสร้างสรรค์นครอัจฉริยะในสภาวการณ์ที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ กำลังมีขึ้นอย่างรวดเร็ว และการปฏิบัติข้อคิดริเริ่มนี้จะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ พึ่งพาตนเอง เพื่อประชาชนและถือเป็นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ในการประชุม ความคิดเห็น ส่วนร่วมและข้อเสนอของเวียดนาม รวมทั้งการต้องคำนึงถึงช่องว่างการพัฒนาเพื่อมีมาตรการที่เหมาะสมต่อนครแต่ละแห่ง การเข้าถึงและเป็นฝ่ายรุกในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆและการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตได้รับการชื่นชมและสนับสนุนจากประเทศต่างๆ เพราะนำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประชาชนอาเซียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด