เร่งปฏิบัติยุทธศาสตร์โดยรวมเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดเพื่อปรับตัวได้อย่างปลอดภัย

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 2 ตุลาคม ได้มีการจัดการประชุมระหว่างรัฐบาลกับ63 จังหวัดและนคร 705 อำเภอและตำบลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการ “ปรับตัวได้อย่างปลอดภัย มีความคล่องตัว ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ”  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชิ้งได้กำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้ง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปฏิบัติมาตรการ 5K+ วัคซีน+ยารักษาโรค+เทคโนโลยี+ยกระดับจิตสำนึกของประชาชน เร่งปรับปรุงและปฏิบัติยุทธศาสตร์โดยรวมเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดเพื่อปรับตัวได้อย่างปลอดภัย เป็นฝ่ายรุกในการพยากรณ์ วางแผนการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่  พร้อมทั้ง เผยว่า รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อนำเข้าวัคซีนให้เร็วที่สุดและมากที่สุดเพื่อทำการฉีดอย่างทั่วถึง ผลักดันการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนภายในประเทศ โดยตั้งเป้าไว้ว่า จนถึงปลายปี 2021 ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปกว่าร้อยละ 90 จะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด