เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ประชุมกับอนุกรรมการบุคลากรของสมัชชาพรรคสมัยที่13

(VOVWORLD) -วันที่23สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ท่านเหงวียนฟู้จ๋องเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ หัวหน้าคณะอนุกรรมการบุคลากรของสมัชชาพรรคสมัยที่13ได้เป็นประธานการประชุมของคณะอนุกรรมการฯเพื่อเตรียมเนื้อหาที่สำคัญที่สุดในสมัชชาพรรคทุกสมัยคือการหารือและกำหนดแนวทางหน้าที่ทางการเมืองและการเลือกสมาชิกองค์การบริหารของพรรค

นี่เป็นสองประเด็นที่มีความผูกพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นและต้องได้รับการเตรียมพร้อมอย่างดีเพราะจะถือเป็นปัจจัยค้ำประกันความสำเร็จของสมัชชาพรรคฯและการปฏิบัติมติของสมัชชาพรรคฯ โดยท่านเหงวียนฟู้จ๋องเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ หัวหน้าคณะอนุกรรมการบุคลากรของสมัชชาพรรคสมัยที่13ได้กำชับให้สมาชิกของคณะอนุกรรมการทุกคน ซึ้งล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้จริงจัง มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและรักษาความลับ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดต่างๆของพรรค.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด