เวียดนามขานรับวันผู้สูงอายุสากล

(VOVWorld)-เพื่อขานรับวันผู้สูงอายุสากล๑ตุลาคมปีนี้ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการเลือกปฏิบัติด้านอายุ”  สมาคมผู้สูงอายุเวียดนามได้จัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อการดูแลเอาใจใส่และส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  
เวียดนามขานรับวันผู้สูงอายุสากล - ảnh 1
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับกิจกรรมฉลองวันผู้สูงอายุสากล (Photo: hoinguoicaotuoi.vn)
(VOVWorld)-เพื่อขานรับวันผู้สูงอายุสากล๑ตุลาคมปีนี้ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการเลือกปฏิบัติด้านอายุ”และเดือนปฏิบัติเพื่อผู้สูงอายุ  สมาคมผู้สูงอายุเวียดนามได้จัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อการดูแลเอาใจใส่และส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม  โดยเน้นถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับจิตสำนึกเกี่ยวกับผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การตรวจรักษาโรคให้แก่ผู้สูงอายุ  นาย โงจ๋องวิง  นายกสมาคมผู้สูงอายุส่วนกลางเวียดนามได้เผยว่า“วันผู้สูงอายุสากลแต่ละปีมีหัวข้อที่แตกต่างกัน ปีนี้มีหัวข้อคือ “การต่อต้านการเลือกปฏิบัติด้านอายุ” เพราะในสถานการณ์ที่เป็นจริง ยังมีการเลือกปฏิบัติด้านอายุ  ถ้าหากไม่มีมาตรการแก้ไขก็จะเกิดปัญหาความขัดแย้ง  ปัจจุบัน ในเวียดนาม มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ๑๐ของประชากรทั้งประเทศ  ซึ่งในนั้น ผู้สูงอายุ๕ล้านคนที่มีอายุ๖๐-๗๐ปีที่จบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   ดังนั้น สังคมต้องให้ความสนใจและอำนวยความสะดวกเพื่อใช้สติปัญญาของผู้สูงอายุ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด