เวียดนามจะแก้ไขปัญหาหนี้เสียร้อยละ๖๐ได้ภายในวันที่๓๐มิถุนายน

(VOVWorld)-ผู้ว่าการธนาคารชาติเวียดนามได้ประกาศมติ๐๒เกี่ยวกับการผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้เสียขององค์การสินเชื่อ  โดยภายในวันที่๓๐มิถุนายน  ต้องแก้ไขปัญหาหนี้เสียให้ได้ร้อยละ๖๐เพื่อให้อัตราหนี้เสียลดลงอยู่ที่ร้อยละ๓ภายในปีนี้
เวียดนามจะแก้ไขปัญหาหนี้เสียร้อยละ๖๐ได้ภายในวันที่๓๐มิถุนายน   - ảnh 1
(VOVWorld)-ผู้ว่าการธนาคารชาติเวียดนามได้ประกาศมติ๐๒เกี่ยวกับการผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้เสียขององค์การสินเชื่อ  โดยภายในวันที่๓๐มิถุนายน  ต้องแก้ไขปัญหาหนี้เสียให้ได้ร้อยละ๖๐เพื่อให้อัตราหนี้เสียลดลงอยู่ที่ร้อยละ๓ภายในปีนี้   ธนาคารชาติเวียดนามกำชับให้สำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องปฏิบัติมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย  ควบคุมและยกระดับคุณภาพของสินเชื่อ  ปรับปรุงการชำระหนี้  ยกระดับประสิทธิภาพกิจกรรมต่างๆขององค์การสินเชื่อ  ธนาคารชาติเวียดนามยังกำชับให้สำนักงานสังกัดธนาคารชาติเสร็จสิ้นการจัดทำกรอบทางนิตินัยที่เกี่ยวข้องถึงการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย วางมาตรการซื้อและแก้ไขปัญหาหนี้เสียตามกลไกตลาดเพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  ผลักดันการบริหาร การตรวจสอบองค์การสินเชื่อและค้ำประกันความปลอดภัยของระบบองค์การสินเชื่อ สำหรับองค์การสินเชื่อ  ธนาคารชาติห้ามไม่ให้ใช้ความได้เปรียบในการแก้ไขปัญหาหนี้เสียเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  ทำการตรวจสอบและลดการใช้จ่าย  ระดมทุกแหล่งพลังในการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด