เวียดนามลงเสียงสนับสนุนมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่เรียกร้องให้สหรัฐยุติการคว่ำบาตรด้านเศรษฐกิจต่อคิวบา

(VOVWORLD) -วันที่ 23 มิถุนายน ด้วยเสียงสนับสนุน 184 เสียง เสียงคัดค้าน 2 เสียงและงดออกเสียง 2 เสียง สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้อนุมัติมติที่เรียกร้องให้สหรัฐยุติการคว่ำบาตรด้านเศรษฐกิจ การค้าและการเงินต่อคิวบา

เวียดนามได้โหวตสนับสนุนมตินี้โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนนโยบายที่กำลังปฏิบัติต่อคิวบา ซึ่งไม่เพียงแต่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศเท่านั้น หากยังเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและโลกอีกด้วย ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เอกอัครราชทูต ดั๋งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ย้ำว่า คำสั่งคว่ำบาตรดังกล่าวขัดกับกฎหมายสากลและหลักการขั้นพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติ เวียดนามพร้อมกับประชาคมระหว่างประเทศเรียกร้องให้สหรัฐยุติคำสั่งคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวต่อคิวบา เพื่อช่วยให้คิวบามีเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าตามกฎหมายสากลอย่างเสมอภาค เอกอัครราชทูต ดั๋งดิ่งกวี๊ยังชื่นชมความปรารถนาของคิวบาที่จะสนทนาและร่วมมือกับสหรัฐต่อไปเกี่ยวกับปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสนใจ ร่วมทั้งการเจรจาปัญหาทวิภาคีที่ยังคั่งค้างอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาค มีผลประโยชน์ร่วมกันและให้ความเคารพอธิปไตยและเอกราชของกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด