เศรษฐกิจเวียดนามมีการขยายตัวอย่างน่ายินดีในช่วงปี 2016-2020

(VOVworld) – “จัดทำอันดับการเพิ่มขึ้นใหม่ให้แก่การขยายตัว”

(VOVworld) – รายงานเศรษฐกิจประจำปีของเวียดนาม 2016 ภายใต้หัวข้อ “จัดทำอันดับการเพิ่มขึ้นใหม่ให้แก่การขยายตัว”ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและนโยบายหรือ VERP ที่ประกาศเมื่อเช้าวันที่ 10 พฤษภาคมปรากฎว่า เศรษฐกิจเวียดนามมีการขยายตัวอย่างน่ายินดีในสองปีมานี้เนื่องจากการผลิตอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและตลาดอสังหาริมทรัพย์มีสัญญาณที่ดี ดังนั้นแนวโน้มที่น่ายินดีดังกล่าวจะดำเนินต่อไปในปี 2016 และในระยะปี 2016-2020 นอกจากนี้ ในระยะปี 2016-2020 การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะมีโอกาสที่ดี โดยเฉพาะการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัวใหม่ ข้อตกลงการค้าเสรีใหม่ๆ เช่น ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี ข้อตกลงการค้าเวียดนาม – อียูหรืออีวีเอฟทีเอและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีกำลังสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวกให้แก่เศรษฐกิจภาคเอกชนภายในประเทศและในภูมิภาคที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศให้สามารถพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ควบคู่กันนั้น การยกเลิกภาษีศุลกากรในตลาดสำคัญๆของโลกจะช่วยให้เงินทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด