โฉมหน้าใหม่ของหมู่บ้านเฟียงก่าย

(VOVWORLD) -ถ้ามีโอกาสมาเยือนหมู่บ้านเฟียงก่าย ตำบลล้องเสิบ อำเภอโหมกโจว จังหวัดเซินลา ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าม้งในช่วงนี้ เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้าน โดยมีร้านขายของที่หลากหลาย  มีบ้านที่ได้รับการก่อสร้างใหม่ ถนนระหว่างตำบลได้รับการก่อสร้างด้วยคอนกรีต   ซึ่งเอื้อให้แก่การเดินทางของประชาชน สวนส้มโอ ส้มและลำใย ไร่ชาและข้าวโพดที่อุดมสมบูรณ์   สิ่งที่น่าสนใจคือชาวบ้านที่นี่ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

โฉมหน้าใหม่ของหมู่บ้านเฟียงก่าย - ảnh 1รูปแบบการปลูกเสาวรสในพื้นที่ลาดชันสร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูง (Photo: baosonla.org.vn)

 

นาย จ่างล้าวตู๊ เจ้าหน้าที่บริหารที่ดูแลงานด้านแนวร่วมของหมู่บ้านเฟียงก่ายเผยว่า ครอบครัวเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวที่หลุดพ้นจากความยากจนด้วยการเลี้ยงปศุสัตว์และการปลูกผลไม้ในพื้นที่ลาดชัน ซึ่งประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องจากผลการประชุมระหว่างผู้บริหารตำบลและอำเภอกับประชาชน เจ้าหน้าที่อำเภอและตำบลได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางของพรรคและนโยบายของรัฐให้แก่ประชาชนและส่งเสริมการผลิตอย่างแข็งขัน

“จากการปฏิบัติแนวทางของพรรคและกฎหมายของรัฐ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น เด็กๆได้ไปโรงเรียน ครอบครัวใดที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางของพรรคและกฎหมายของรัฐ ไม่ยอมปลูกข้าวและข้าวโพด ก็ยังคงมีชีวิตที่ลำบากมากมาย”

หมู่บ้านเฟียงก่ายมี 88 ครอบครัว ซึ่งเป็นชนเผ่าม้ง ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวและข้าวโพดในพื้นที่กว่า 100 เฮกตาร์ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชที่ให้ผลผลิตสูง คณะกรรมการบริหารหมู่บ้านได้จัดการประชุมกับประชาชน หัวหน้าตระกูลเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นและช่วยเหลือครอบครัวต่างๆในการปลูกผลไม้ นาย จ๊างล้าวตู๊เผยว่า จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้ ประชาชนได้ยกระดับจิตสำนึก มีความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนมาปลูกพันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง   ควบคู่กันนั้น จากความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี การสนับสนุนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและจากประชาชน ตำรวจตำบลฯได้ประชาสัมพันธ์ พูดคุยกับประชาชน แนะนำให้ประชาชนพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เหมาะสมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและจิตใจ พลตำรวจตรี ห่าวันจ่อง รองหัวหน้าสำนักงานตำรวจตำบลล้องเสิบได้เผยว่า  ผ่านการพบปะสังสรรค์ ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

“พวกเราเน้นประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวต่างๆมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลร้ายจากยาเสพติด    โดยเฉพาะชาวบ้านคนใดที่ไม่ยอมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเราก็เน้นประชาสัมพันธ์ พูดคุยและแนะนำเป็นพิเศษให้พวกเขาพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว”

จากสถานการณ์ที่เป็นจริง พรรคสาขาอำเภอโหมกโจวได้ประกาศใช้คำสั่งเกี่ยวกับการผลักดันงานด้านการรักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในหมู่บ้านที่ยากจนพิเศษ 10 แห่งของอำเภอฯ รวมทั้งหมู่บ้านเฟียงก่าย นาง ฝามถิญุง รองเลขาธิการพรรคสาขาอำเภอโหมกโจว์ได้ยืนยันว่า ทางอำเภอฯกำลังผลักดันการปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

  “พวกเราจะปฏิบัติกลไกนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมทุกปีและระยะ 5 ปี ในเวลาที่จะถึง กลุ่มปฏิบัติงานจะทำการสำรวจแต่ละครอบครัวและช่วยเหลือชาวบ้าน”

ชาวบ้านเฟียงก่ายมีความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืช ในหมู่บ้านเฟียงก่าย มี30 ครอบครัวที่ปลูกเสาวรส  ในขณะที่ส่วนใหญ่ปลูกพลัมหรือเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ปีก   ปัจจุบัน ทางการตำบลล้องเสิบ อำเภอโหมกโจว์ได้เสนอให้อำเภอโหมกโจว์ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตกร โดยก่อนอื่น จะมุ่งเน้นการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์เพื่อช่วยให้เกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร ทางตำบลฯได้วางแผนการในช่วงปี 2021 –2025เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมาปลูกชาและเสาวรส  หวังว่า ในเวลาที่จะถึง ชาวบ้านเฟียงก่ายจะผลักดันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรในอำเภอโหมโจว์และเขตใกล้เคียงเพื่อมีส่วนช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้อิ่มหนำผาสุกมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด