การเลือกตั้งทั่วไป

(VOVworld) - tổng tuyển cử - โต๋งเตวี๋ยนกื๋อ / การเลือกตั้งทั่วไป
(VOVworld) - ในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก วันที่ 6 มกราคม หนังสือพิมพ์ กวนโด่ยเญินเยินหรือกองทัพประชาชนฉบับวันที่ 6 มกราคมได้ลงบทบรรณธิการที่มีชื่อว่า “เหตุการณ์ที่สำคัญ นิมิตหมายทองแห่งศตวรรษ”โดยยืนยันว่า ชัยชนะของการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเมื่อ 70 ปีก่อนได้สร้างนิมิตหมายแห่งการเติบโตของรัฐปฏิวัติเวียดนาม เปิดยุคใหม่ที่ประเทศเวียดนามมีรัฐสภาและรัฐบาลที่เป็นเอกภาพ รัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าและระบบทางการที่มีฐานะทางนิติบัญญัติอย่างสมบูรณ์ ในตลอด 70 ปีที่ผ่านมา นิมิตหมายและคุณค่าอันสูงส่งของการเลือกตั้งทั่วไปยังคงมีความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมต่อกิจกรรมของรัฐสภาในปัจจุบัน รัฐสภาเป็นตัวแทนของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติที่มีความผูกพันและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นตัวแทนแห่งความมุ่งมั่น ความปรารถนาและอำนาจของประชาชน 
การเลือกตั้งทั่วไป - ảnh 1
ภาพการประชุมนัดแรกรัฐสภาสมัยที่ 8 ในยุคการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศเมื่อปี 1987

- tổng tuyển cử - โต๋งเตวี๋ยนกื๋อ / การเลือกตั้งทั่วไป
- bầu cử - เบ่ากื๋อ / การเลือกตั้ง
- quốc hội - ก๊วกโหย / รัฐสภา
- thượng viện - เถืองเหวียน / วุฒิสภา
- hạ viện - หะเหวียน / สภาล่าง
- đại biểu quốc hội - ด๋ายเบี๋ยวก๊วกโหย / สมาชิกรัฐสภา
- chủ tịch quốc hội - จู๋ติกก๊วกโหย / ประธานรัฐสภา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด