ทักทาย

- Bạn có khỏe không? บ๋านก๊อแข๋วโคง / คุณสบายดีไหม
- Có, tôi khỏe ก๊อ โตยแข๋ว / ฉันสบายดี
- Tôi vẫn bình thường  โตยเหวินบิ่งเถื่อง / ฉันก็เรื่อยๆ
- Bạn có khỏe không? บ๋านก๊อแข๋วโคง / คุณสบายดีไหม
- Có, tôi khỏe  ก๊อ โตยแข๋ว / ฉันสบายดี
/Tôi vẫn bình thường  โตยเหวินบิ่งเถื่อง / ฉันก็เรื่อยๆ
- Bạn ăn cơm chưa?  บ๋านอันเกิมเจือ / คุณกินข้าวหรือยัง
- Tôi ăn rồi  โตยอันโหร่ย / ฉันกินแล้ว
/ Chưa, tôi chưa ăn เจือ โตยเจืออัน / ฉันยังไม่กิน
- Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại sau nhé โตยฝายดีโหร่ย แหนะกับหลายเซาแญ้ / ฉันต้องไปแล้ว พบกันใหม่คราวหน้า
- Tạm biệt ต๋ามเบียด / (ขอ)ลาก่อน
คำศัพท์
khỏe (แข๋ว) สบายดี
bình thường (บิ่งเถื่อง) ปกติ/ เหมือนปกติ
cơm (เกิม) ข้าว
ăn (อัน) กิน
hẹn gặp lại (แหนะกับหล๋าย) พบกันใหม่
tạm biệt  (ต๋ามเบียด) ลาก่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด