ความก้าวหน้าที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเวียดนาม

(VOVworld) – ตามข่าวที่เราได้เสนอไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ณ สำนักงานของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เห็นพ้องอนุมัติรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศหรือรายงานยูพีอาร์รอบที่ 2 ของเวียดนามโดยได้รับการเห็นพ้องจากตัวแทน 192 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศและองค์การเอ็นจีโอซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรองของประชาคมโลกต่อความก้าวหน้าเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเวียดนามและเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายและคำมั่นที่เข้มแข็งในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของมนุษย์ในเวียดนาม

(VOVworld) – ตามข่าวที่เราได้เสนอไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ณ สำนักงานของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เห็นพ้องอนุมัติรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศหรือรายงานยูพีอาร์รอบที่ 2 ของเวียดนามโดยได้รับการเห็นพ้องจากตัวแทน 192 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศและองค์การเอ็นจีโอซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรองของประชาคมโลกต่อความก้าวหน้าเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเวียดนามและเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายและคำมั่นที่เข้มแข็งในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของมนุษย์ในเวียดนาม

ความก้าวหน้าที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเวียดนาม - ảnh 1
เพื่อนมิตรชาวต่างชาติชื่นชมเวียดนามในการประชุมทบทวนยูพีอาร์รอบที่ 2

รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศหรือยูพีอาร์คือกลไกสำคัญของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในการปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษยชนทั่วโลก สำหรับเวียดนาม รายงานยูพีอาร์มีความหมายสำคัญพิเศษเพราะนี่คือเวทีเพื่อให้เวียดนามยืนยันถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิของมนุษยชนในเวียดนาม ตอบโต้คารมที่มีเจตนาไม่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวียดนาม
ยูพีอาร์ กลไกสำคัญต่อเวียดนาม

เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2009 ในการเข้าร่วมการประชุมยูพีอาร์เป็นครั้งแรก เวียดนามได้รับข้อเสนอ 123 ข้อจาก 60 ประเทศ ส่วนในการประชุมยูพีอาร์รอบที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 ตัวแทน 106 คนจากประเทศต่างๆได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอ 227 ข้อต่อเวียดนามและการประชุมครั้งที่ 26 ของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อเร็วๆนี้คือกำหนดการเพื่อให้เวียดนามประกาศข้อเสนอที่เวียดนามยอมรับโดยเวียดนามได้ยอมรับข้อเสนอ 182 ข้อจากทั้งหมด 227 ข้อที่ประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้เสนอคิดเป็นร้อยละ 80 และถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกลไกยูพีอาร์ ณ สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ท่าน ห่ากิมหงอก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามที่เข้าร่วมการประชุมทบทวนยูพีอาร์รอบที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้แสดงความเห็นว่า ยูพีอาร์คือกลไกสำคัญสำหรับเวียดนามเมื่อเข้าร่วมสหประชาชาติ ดังนั้น เวียดนามจึงร่วมมือกับทุกประเทศ ตีความทุกข้อเสนอของประเทศต่างๆบนเจตนารมณ์แห่งการสร้างสรรค์ข้อเสนอส่วนใหญ่มีลักษณะสร้างสรรค์และมีประโยชน์ แต่ก็มีข้อเสนอบางข้อที่ไม่สะท้อนให้เห็นสถานการณ์ที่เป็นจริงในเวียดนามอย่างถูกต้อง แต่พวกเราก็ถือว่า นี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีในกระทรวงและหน่วยงานต่างๆของเวียดนามได้เข้าร่วมการหารืออย่างตรงไปตรงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อจัดสรรค์ข้อมูลที่สมบูรณ์และมีภาวะวิสัยให้แก่ทุกประเทศ”
สามารถเห็นได้ว่า ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การประชุมทบทวนยูพีอาร์รอบที่ 1 เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2009 ถึงแม้ประสบอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ-สังคม แต่เวียดนามได้พยายามผลักดันการปฏิบัติสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเรือนและการเมืองตามมาตรฐานสากล นอกจากความพยายามเพื่อบรรลุทุกเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวรรษแล้ว เวียดนามยังได้เพิ่มความสมบูรณ์ของระบบกฎหมาย กลไก แนวทางและนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องสิทธิต่างๆของประชาชนให้ดีขึ้น

ความก้าวหน้าที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเวียดนาม - ảnh 2
เวียดนามให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อสิทธิของเด็ก

ความก้าวหน้าที่เข้มแข็งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้

ถ้ามองย้อนกลับไป ไม่ใช่ความบังเอิญที่เวียดนามได้รับความไว้วางใจและคะแนนเสียงสนับสนุนสูงในการได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สิทธิมนุษยชนถูกระบุในหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม พลเรือนและการเมืองซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านก้าวพัฒนาต่างๆของเวียดนามในหลายปีที่ผ่านมา ได้รับการรับรองและชื่นชมจากประชาคมโลก ท่าน เลหว่ายจูง เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะตัวแทนถาวรเวียดนามประจำสหประชาชาติได้แสดงความเห็นว่า“พวกเราเห็นว่า ผลงานด้านสังคมที่ได้บรรลุได้ยืนยันถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายและความสนใจของเวียดนามต่อสิทธิของสตรี เด็ก คนพิการ ปัญหาการรักษาสวัสดิการสังคมและสิทธิของแรงงาน สิทธิด้านพลเรือนและการเมือง เป็นต้น ในเวลาที่ผ่านมา การชี้แจงต่อที่ประชุมของรัฐสภาก็ได้กล่าวถึงปัญหานี้มากขึ้น ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงสิทธิ ทุกคนมักจะกล่าวถึงนโยบายในด้านนี้ว่าเป็นเช่นไร เมื่อมีนโยบายแล้ว ต้องมีการร่างกฎหมายรองรับ ระเบียบการปฏิบัติ ผลงานที่เป็นรูปธรรม ถ้าประเมินจากทั้ง 4 ข้อ เวียดนามก็สามารถได้บรรลุแล้ว”

ดังนั้น ในการประชุมทบทวนยูพีอาร์เมื่อเร็วๆนี้ ผลสำเร็จของเวียดนามได้เป็นการตอบโต้ความคิดเห็นขององค์การเอ็นจีดโอบางกลุ่มในกลไกของสหประชาชาติเพื่อปฏิเสธผลสำเร็จในด้านสิทธิมนุษยชนของเวียดนามโดยตัวแทนของประเทศและองค์การระหว่างประเทศส่วนใหญ่ได้ชื่นชมความพยายามและผลงานของเวียดนามเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิของมนุษย์ ชื่นชมเวียดนามที่ได้ยอมรับข้อเสนอส่วนใหญ่และมีท่าทีร่วมมือและสร้างสรรค์ในกระบวนการยูพีเอาร์และในการปกป้องสิทธิของมนุษย์ในเวียดนาม

การที่เวียดนามได้ยอมรับข้อเสนอหลายข้อในการประชุมทบทวนยูพีอาร์ครั้งนี้ได้ยืนยันอีกครั้งถึงนโยบายที่เสมอต้อนเสมอปลายและคำมั่นที่เข้มแข็งในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของมนุษย์ในเวียดนาม การปฏิบัติข้อเสนอ 180 ข้อของยูพีอาร์ ตลอดจนคำมั่นที่ให้ไว้อย่างจริงจังของเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นตัวอย่าง การแสดงออกถึงความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในภารกิจการปกป้องและผลักดันสิทธิต่างๆของมนุษย์ในโลก./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด