ความจริงที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในสมุดปกขาว“ศาสนาและนโยบายด้านศาสนาในเวียดนาม”ที่ประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ได้ระบุเกี่ยวกับผลงานในการค้ำประกันสิทธิเสรีภาพทางศาสนาของเวียดนาม รวมถึงเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาและนโยบายต่างๆ ความท้าทายและแนวทางการส่งเสริมการได้รับประโยชน์จากสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาของประชาชน
ความจริงที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม - ảnh 1สมุดปกขาว“ศาสนาและนโยบายด้านศาสนาในเวียดนาม”

ประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเวียดนามต่างให้ความสำคัญต่อความเชื่อและการนับถือศาสนา ซึ่งพรรคฯและรัฐเวียดนามได้เน้นดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ รวมถึงการค้ำประกันสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาของประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในทั่วประเทศ ซึ่งนี่ก็เป็นการพิสูจน์อย่างมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาในเวียดนาม

ความจริงที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม

ในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ ชาวม้งที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในตำบลหวยลวง อำเภอฟองโถ่ จังหวัดลายโจว์ จะชวนกันไปที่ศาสนสถานเป่อหง่าย 1ใน7ศาสนสถานที่ตำบลหวยลวงเพื่อประกอบศาสนกิจด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ฟังเทศน์และอธิษฐานขอพรจากพระเจ้า ซึ่งแม้การเดินทางไปยังเขตเป่อหง่ายมีความยากลำบากมากเพราะต้องข้ามทางที่ลาดชันขึ้นเขาและลุยลำธารรวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร แถมสภาพอากาศบางวันก็ไม่สะดวก แต่นาย หลีอาฝ่อง ก็พยายามเข้าร่วมศาสนกิจต่างๆที่เป่อหง่ายอย่างไม่ว่างเว้น

ทางการท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอ โดยได้อนุญาตให้จัดกิจกรรมด้านศาสนาที่คริสตจักรเป่อหง่าย อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านอย่าหลงเชื่อผู้ที่ไม่หวังดีและต้องปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของพรรคฯ รัฐและทางการปกครองท้องถิ่น

ความจริงที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม - ảnh 2มีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ประมาณ 190 คนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ ที่ ศาสนาสถานเป่อหง่าย (dantoctongiao.laodong.vn)

ส่วนนาย หลีอายี ผู้บริหารศาสนาสถานเป่อหง่ายในตำบลหวยลวงได้เผยว่า มีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ประมาณ 190 คนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ โดยสมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างกระตือรือร้นและได้รับการอำนวยความสะดวกจากทางการปกครองท้องถิ่น

ในหลายปีมานี้ ทางการปกครองทุกระดับได้อำนวยความสะดวกให้แก่การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ รวมถึงการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า การฟังเทศน์และอธิษฐานขอพรจากพระเจ้า นอกจากนี้ ทางคริสตจักรฯได้แนะนำมาตรการป้องกันและรับมืออุทกภัยและอัคคีภัยให้แก่ชาวบ้าน

สถานการณ์เสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม

ชมรมชาวม้งที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ที่เขตเป่อหง่ายในตำบลหวยลวง อำเภอฟองโถ่ จังหวัดลายโจว์ก็เป็นสมาชิกของชมรมผู้นับถือศาสนาต่างๆ 26.5 ล้านคนและเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาในเวียดนาม ซึ่งถูกระบุอย่างชัดเจนในสมุดปกขาว“ศาสนาและนโยบายด้านศาสนาในเวียดนาม” ผ่านภาพถ่าย และข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต กิจกรรมด้านความเชื่อและศาสนาของประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ นาย เหงวียนเตี๋ยนจ่อง รองหัวหน้าคณะกรรมการด้านศาสนาของรัฐบาลได้เผยว่า สมุดปกขาวเล่มนี้ระบุถึงศาสนาต่างๆ นโยบายด้านศาสนา ผลสำเร็จในการค้ำประกันสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม รวมถึงความท้าทายและหน้าที่ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาของประชาชน

บนเจตนารมณ์แห่งการสนทนาที่ตรงไปตรงมา ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนและศาสนากับประเทศต่างๆและองค์การระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐเวียดนามมุ่งมั่นตั้งใจในการค้ำประกัน ปกป้องและส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน รวมถึงสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนา หวังว่า สมุดปกขาวเล่มนี้จะจัดสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้ประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของรัฐเวียดนามในการให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนา รวมถึงผลสำเร็จและความท้าทายในการค้ำประกันการปฏิบัติในเวียดนาม

ความจริงที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม - ảnh 3การประกอบศาสนกิจด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ฟังเทศน์และอธิษฐานขอพรจากพระเจ้า ที่ ศาสนาสถานเป่อหง่าย (dantoctongiao.laodong.vn)

ทั้งนี้ สมุดปกขาว“ศาสนาและนโยบายด้านศาสนาในเวียดนาม”ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนเวียดนามและต่างประเทศเข้าใจนโยบายและสถานการณ์ด้านศาสนาในเวียดนามเท่านั้น หากยังระบุว่า ทุกศาสนามีความเสมอภาคทางกฎหมาย  ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาและความเชื่อใดๆและยืนยันว่า “ไม่มีการห้ามบุคคลหรือองค์กรใดที่ประกอบศาสนกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย” ซึ่งประชาชนมีสิทธิ์เลือกนับถือหรือไม่นับถือศาสนา ส่วนรัฐค้ำประกันการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมด้านความเชื่อของประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่งๆที่คิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั่วประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์การประกอบศาสนกิจอย่างอิสระเสรีที่เขตเป่อหง่ายในตำบลหวยลวง อำเภอฟองโถ่ จังหวัดลายโจว์ รวมถึงสารที่สื่อจากสมุดปกขาว“ศาสนาและนโยบายด้านศาสนาในเวียดนาม”ก็ได้มีส่วนช่วยให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์เสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด