คำเรียกร้องให้ปวงชนทั่วประเทศลุกขึ้นสู้-คำเรียกร้องเพื่อกู้ชาติ

(VOVworld) เมื่อ 70 ปีก่อน ประธานโฮจิมินห์ได้ออกคำเรียกร้องให้ปวงชนทั่วประเทศลุกขึ้นสู้ ในโอกาสฉลองเหตุการณ์ที่สำคัญนี้ ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้มีบทความที่พาดหัวว่า “ส่งเสริมจิตใจแห่งปวงชนทั่วประเทศในการลุกขึ้นสู้ ผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ปกป้องประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างมั่นคง” โดยยืนยันถึงบทเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของปวงชนทั่วประเทศในการลุกขึ้นสู้อย่างรอบด้าน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงมีคุณค่า
(VOVworld) เมื่อ 70 ปีก่อน ประธานโฮจิมินห์ได้ออกคำเรียกร้องให้ปวงชนทั่วประเทศลุกขึ้นสู้ ในโอกาสฉลองเหตุการณ์ที่สำคัญนี้ ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้มีบทความที่พาดหัวว่า “ส่งเสริมจิตใจแห่งปวงชนทั่วประเทศในการลุกขึ้นสู้ ผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ปกป้องประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างมั่นคง” โดยยืนยันถึงบทเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของปวงชนทั่วประเทศในการลุกขึ้นสู้อย่างรอบด้าน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงมีคุณค่า

คำเรียกร้องให้ปวงชนทั่วประเทศลุกขึ้นสู้-คำเรียกร้องเพื่อกู้ชาติ - ảnh 1
ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง

หลังความสำเร็จในการปฏิวัติเดือนสิงหาคมปี 1945 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งต้องเผชิญกับศัตรูทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งภัยอดอยากที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ นอกจากนี้ นักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสก็มีแผนกุศโลบายรุกรานประเทศเวียดนามอีกครั้ง จนทำให้ประชาชนเวียดนามต้องลุกขึ้นสู้ปกป้องประเทศ โดยเมื่อคืนวันที่ 19 ธันวาคมปี 1946 การลุกขึ้นสู้ทั่วประเทศได้เกิดขึ้น ประธานโฮจิมินห์ได้ออกคำเรียกร้องให้ปวงชนทั่วประเทศทำการสู้รบ เร่งรัดให้ปวงชนลุกขึ้นสู้เพื่อกู้ชาติ นี่คือแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ต่อปวงชนนับตั้งแต่เกิดสงครามต่อต้านนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศส
คำเรียกร้องกู้ชาติ
คำเรียกร้องให้ปวงชนทั่วประเทศลุกขึ้นสู้ของประธาน โฮจิมินห์ระบุว่า “พวกเราอยากมีสันติภาพ พวกเราได้ประนีประนอม แต่เมื่อพวกเรายิ่งประนีประนอม นักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสก็ยิ่งรุกราน เพราะพวกเขามุ่งมั่นรุกรานประเทศเราอีกครั้ง ไม่ได้ พวกเรายอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง แต่จะไม่ยอมเสียประเทศและไม่ยอมตกเป็นทาส ใครมีปืนใช้ปืน ใครมีดาบใช้ดาบ ถ้าไม่มีดาบก็ใช้จอบและไม้ ทุกคนจงมุ่งมั่นต่อต้านนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสเพื่อกู้ชาติ”
ตามความเห็นของประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง คำเรียกร้องปวงชนทั่วประเทศลุกขึ้นสู้ของประธานโฮจิมินห์คือเสียงพูดของปิตุภูมิ คำเรียกร้องกู้ชาติ ปลุกเร้าจิตใจแห่งความภาคภูมิใจประชาชาติ เกียรติประวัติที่กล้าหาญของประชาชนเวียดนาม เร่งรัดให้ทั่วประเทศลุกขึ้นสู้เพื่อเอกราช เสรีภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ของปิตุภูมิ เพื่อตอบรับคำร้องนี้ กองทัพและประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกันทำการต่อต้านนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศส ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการต่อสู้ของกองทัพและประชาชนกรุงฮานอย โดยในเวลาต่อมา การต่อสู้นี้ได้ขยายผลไปยังท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ภายหลัง 9 ปีของการต่อสู้ที่ดุเดือดและกล้าหาญ กองทัพและประชาชนเวียดนามก็ได้รับชัยชนะเหนือนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสและการแทรกแซงของสหรัฐ โดยจุดสุดยอดคือชัยชนะเดียนเบียนฟูแห่งประวัติศาสตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชัยชนะของการต่อสู้นักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสและการแทรกแซงของสหรัฐมีความหมายทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ทำให้นักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสต้องยอมรับเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของเวีดยนาม
บทความได้ยืนยันถึงเหตุผลที่เป็นพื้นฐานและชี้ขาดของชัยชนะคือแนวทางการปฏิวัติและแนวทางสงครามประชาชานที่เป็นอิสระ พึ่งพาตนเอง ถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์และการนำที่ปรีชาสามารถของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยประธานโฮจิมินห์เป็นผู้นำ นั่นคือชัยชนะของพลังที่เข้มแข็งของการลุกขึ้นสู้ของปวงชนอย่างรอบด้าน การเป็นนำหนึ่งในเดียวกันเพื่อต่อต้านผู้รุกราน การใช้สติปัญญาและความมุ่งมั่นของคนเวียดนาม พลังที่เข้มแข็งของแนวหน้าและแนวหลัง การใช้แหล่งพลังและจิตใจแบบดั้งเดิมที่ผสานกับความทันสมัยทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความสามัคคีปวงชนที่อยู่ในแนวร่วมประชาชาติเอกภาพในวงกว้าง
คำเรียกร้องให้ปวงชนทั่วประเทศลุกขึ้นสู้-คำเรียกร้องเพื่อกู้ชาติ - ảnh 2
กองทัพและประชาชนกรุงฮานอยตอบคำเรียกร้องปวงชนทั่วประเทศลุกขึ้่นสู้ (vietnamplus)

บทเรียนประสบการณ์ที่ล้ำค่าเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านและพร้อมเพรีย
บทความได้ยืนยันว่า บทเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของปวงชนทั่วประเทศลุกขึ้นสู้ในทุกด้านจนถึงขณะนี้ยังคงมีคุณค่า ในภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย พิทักษ์รักษาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างยั่งยืน พรรค กองทัพและประชาชนต้องส่งเสริมความมุ่งมั่นทางการเมืองในระดับสูงและผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านและพร้อมเพรียง เสริมสร้างและผลักดันกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติผสานกับพลังที่เข้มแข็งแห่งยุคสมัย สร้างเป็นพลังที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ของประเทศ การจัดทำกลไกและนโยบายเพื่อประสานการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและพัฒนามนุษย์อย่างใกล้ชิด การพัฒนาวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ การให้ความเคารพและส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชนควบคู่กับการเชิดชูความรับผิดชอบ หน้าที่พลเมืองและการให้ความเคารพระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎหมายในทุกด้านของชีวิตสังคม โดยเฉพาะเชิดชูบทบาทการเป็นเจ้าของของประชาชนในการบริหารภาครัฐ สังคม สร้างสรรค์องค์กรพรรคและสำนักงานภาครัฐที่เข้มแข็งและบริสุทธิ์
ในบทความ ประธานประเทศ เจิ่นด่านกวางได้ย้ำถึงความสำคัญของการถือผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเหนือกว่าสิ่งอื่นใด เชิดชูธงแห่งสันติภาพ ความยุติธรรม สอดคล้องกับคุณค่าร่วมของมนุษย์ ปรับปรุงผลประโยชน์ของประเทศให้กลมกลืนกับผลประโยชน์ของประเทศต่างๆในภูมิภาคและโลก สอดคล้องกับหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายสากล ขยายและนำความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศเข้าสู่ส่วนลึกและยั่งยืน ยกระดับสถานะของประเทศบนเวทีโลก ผลักดันการสร้างสรรค์กองกำลังของกองทัพประชาชน และตำรวจประชาชนด้วยการปฏิวัติที่มีแบบแผน ชาญศึก ทันสมัย และเพิ่มความทันสมัยให้แก่การปฏิบัติภารกิจและกองกำลังที่มีความสำคัญ มีแนวทางขัดขวางความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดสงครามและการปะทะอย่างทันการณ์ ป้องกัน ค้นหาและขจัดปัจจัยทางลบ เป็นฝ่ายรุกในการรับมือกับทุกสถานการณ์ ยืนหยัดต่อสู้เพื่อพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ อธิปไตย เอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดน ปกป้องดินแดน เขตชายแดนและอธิปไตยทางทะเล เกาะแก่ง และเขตน่านฟ้าของปิตุภูมิอย่างมั่นคง รวมถึงรักษาบรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
บทความได้ยืนยันและทบทวนจิตใจแห่งปวงชนทั่วประเทศลุกขึ้นสู้ ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นต่อการนำที่ถูกต้องและปรีชาสามารถของพรรค ยิ่งกว่าเวลาใดทั้งหมด พรรค กองทัพและประชาชนต้องเชิดชูจิตใจแห่งความรักชาติ ใช้โอกาสและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ นำการปฏิวัติของประชาชาติประสบชัยชนะใหม่ต่อไป.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด