ประเมินและพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจ-สังคมโดยอ้างอิงหลักฐานและเป็นวิทยาศาสตร์

(VOVWORLD) - ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 13 สมัยที่ 12เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ได้สั่งให้ส่วนกลางเน้นวิจัยและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปี 2020-2021 และปรับปรุงร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะการเตรียมงานด้านบุคลากรของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในสมัยต่อไปเป็นอย่างดี เนื้อหาของการวิจัยและการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปี 2020-2021ได้รับการกล่าวถึงโดยเลขาธิการและประธานในประเด็นสำคัญหลายประเด็น
 ประเมินและพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจ-สังคมโดยอ้างอิงหลักฐานและเป็นวิทยาศาสตร์ - ảnh 1การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 13 สมัยที่ 12 (nhandan.com.vn)

สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปี 2020-2021 การที่คณะกรรมการกลางพรรคพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม รายรับงบประมาณของรัฐและรายจ่ายในครั้งนี้ได้รับการพิจารณาในขณะที่สถานการณ์ภายในประเทศและโลกมีการผันผวนอย่างซับซ้อนและไม่สามารถพยากรณ์ได้รอบด้านเมื่อจัดทำแผนการพัฒนาประจำปี การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่ยุติลงกำลังทำให้วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ถูกเตือนไว้ก่อนหน้านี้มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่วิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 1929-1933 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจที่ได้ผสมผสานอย่างกว้างลึกของเวียดนาม ในขณะเดียวกันปี 2020 มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นปีสุดท้ายของแผนการระยะ5 คือ 2016-2020 และปี 2021 เป็นปีเริ่มต้นแผนการระยะ 5 ปีใหม่คือ 2021-2025ยุทธศาสตร์ระยะ10 ปี 2021-2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่องกล่าวว่า  

“การประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันและการคาดการณ์ในตลอดทั้งปี 2020 จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อปรับปรุงและประเมินอย่างมีภาวะวิสัย รอบด้านและสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงภายในองค์กรพรรคและประชาชนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 และมติฉบับต่างๆของส่วนกลาง เป็นพื้นฐานในการจัดทำและปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2021 ให้ประสบความสำเร็จ สร้างพลังขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมสำคัญในการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมระยะ 5 ปี ในช่วงปี 2021-2025 และยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมระยะ 10 ปีในช่วงปี 2021-2030”

เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ได้เสนอให้คณะกรรมการกลางพรรคสงวนเวลาวิจัย หารือและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามอย่างมีภาวะวิสัยและรอบด้านตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันและคาดการณ์ตลอดทั้งปี 2020 ระบุผลงานที่ได้บรรลุ ข้อจำกัดข้อบกพร่องสาเหตุและบทเรียน เน้นวิเคราะห์ประเมินอย่างถูกต้องสร้างความเห็นพ้องในระดับสูงเกี่ยวกับผลกระทบในเชิงลบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำและความผันผวนของตลาดโลกในการปฏิบัติเป้าหมาย หน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ได้วางไว้ ความจำเป็นและความถูกต้องของนโยบายและมาตรการที่เวียดนามได้ปฏิบัติในการป้องกันและต่อสู้กับการแพร่ระบาด การแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาด ภัยแล้งและภัยธรรมชาติเพื่อธำรงการผลิต การประกอบธุรกิจ การสร้างงานทำและรายได้ให้แก่แรงงาน ค้ำประกันสวัสดิการสังคม จำกัดความถดถอยและฟื้นฟูการขยายตัว ค้ำประกันเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ยกระดับคุณภาพการเติบโตความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การป้องกันประเทศความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมรักษาเสถียรภาพทางการเมือง บรรยากาศที่สันติภาพเพื่อสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่องระบุว่า

“ต้องให้ความสนใจถึงการวิเคราะห์ ประเมินอย่างมีภาวะวิสัยและรอบด้านถึงสาเหตุและบทเรียนจากความสำเร็จ ตลอดจนด้านที่ไม่ประสบความสำเร็จในการชี้นำการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในสถานการณ์ใหม่ เช่นในแง่ของความสำเร็จเกิดจากการนำที่เฉียบแหลมและทันการณ์ของพรรคสาขาทุกระดับ การชี้นำและการบริหารที่ถูกต้องและเคร่งครัดของรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานส่วนกลางและทางการท้องถิ่น การประสานงานและการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงด้วยความมุ่งมั่นในระดับสูงของระบบการเมืองและความพยายามเข้าร่วมของประชาชนและกองทัพบนเจตนารมณ์แห่งความรับผิดชอบสูง ความสามัคคีและการช่วยเหลือจุนเจือกัน”  

 ประเมินและพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจ-สังคมโดยอ้างอิงหลักฐานและเป็นวิทยาศาสตร์ - ảnh 2เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง กล่าวปราศรัยเปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 13 สมัยที่ 12 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย (nhandan.com.vn)

ตามความเห็นของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง คณะกรรมการกลางพรรคต้องวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์และรอบคอบเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงปลายปี2020 และปี 2021 โดยเฉพาะแนวโน้มความผันผวนของการแพร่ระบาดและสถานการณ์ภายในประเทศ บนพื้นฐานดังกล่าวเพื่อประเมินการปฏิบัติเป้าหมายที่วางไว้ของปี 2020 เพื่อมีแผนการค้ำประกันความสมดุลของเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง มีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2016—2020 เพื่อสรุปผลงานที่ได้บรรลุของพรรค ประชาชนและกองทัพเวียดนาม อุปสรรคและความท้าทายที่ต้องฟันฝ่า อีกทั้งวางเป้าหมาย หน้าที่ มาตรการสำคัญที่ต้องเน้นชี้นำพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2021และปีต่อๆไป./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด