หมู่บ้านอัจฉริยะในจังหวัดบิ่งเยือง

(VOVWORLD) -วันที่ 2 ตุลาคมปี 2020 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองได้อนุมัติแผนการทดลองสร้างสรรค์ “หมู่บ้านอัจฉริยะ” ในตำบลแบกดั่ง อำเภอเมืองเตินเอวียน ระยะปี 2020-2025 ซึ่งเป็นหมู่บ้านอัจฉริยะแห่งแรกของเวียดนามและมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายสร้างสรรค์เขตชนบทใหม่อัจฉริยะของจังหวัดบิ่งเยือง
 
 
หมู่บ้านอัจฉริยะในจังหวัดบิ่งเยือง - ảnh 1ส้มโอพันธุ์แบกดั่งที่มีชื่อเสียง (danviet.vn)

ตำบลแบกดั่งตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำด่งนาย ซึ่งมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ต้นไม้เขียวขจีตลอดปีและมีส้มโอพันธุ์แบกดั่งที่มีชื่อเสียง ตำบลแบกดั่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ตำบลในจังหวัดบิ่งเยืองที่ไม่มีโรงงานและไม่มีน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ในอนาคต ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่พัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสีเขียวของจังหวัดบิ่งเยืองอีกด้วย ชาวบ้านตำบลแบกดั่งหลายคนต่างแสดความยินดีเกี่ยวกับการที่ตำบลได้รับการลงทุนพัฒนาเป็นหมู่บ้านอัจฉริยะ

“ผมเห็นว่า นี่เป็นเรื่องที่ดีต่อภารกิจการสร้างสรรค์ชนบทใหม่”

“เราตั้งใจประสานงานกับทางการท้องถิ่นเพื่อค้ำประกันแหล่งน้ำที่สะอาดและปกป้องวิถีชีวิตชุมชน”

นาย มายหุ่งหยุง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยือง เผยว่า เป้าหมายหลักของการปฏิบัติโครงการนี้คือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น อำเภอเมืองเตินเอวียนได้เน้นแหล่งพลังต่างๆเพื่อลงทุนให้แก่ตำบลแบกดั่งปรับปรุงและยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตร พร้อมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเกษตรและการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยในหมู่บ้านอัจฉริยะนี้ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตและการควบคุมสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจะสร้างระบบไฟประหยัดพลังงาน กล้องวงจรปิด ปลูกต้นไม้ริมทาง มี wifi ฟรีในเขตชุมชน เป็นต้น ประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอเมืองเตินเอวียน ดว่านห่งเตือย เผยว่า

“เพื่อพัฒนาหมู่บ้านอัจฉริยะ ก่อนอื่นเราได้ลงทุนติดตั้งระบบหลอดไฟ LED ในทั่วตำบล ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสี่แยกและถนนสายหลักๆ และขยายถนนต่างๆในตำบลแบกดั่งอีกด้วย”

หมู่บ้านอัจฉริยะในจังหวัดบิ่งเยือง - ảnh 2ถนนในหมู่บ้านอัจฉริยะ แบกดั่ง (danviet.vn)

ส่วนนาย ฝ่ามวันโบง ผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดบิ่งเยืองเผยว่า ทางสำนักงานฯ ได้ประสานงานปฏิบัติโครงการพัฒนาการผลิตพร้อมกับโครงการลงทุนต่างๆ ในด้านการเกษตรและชนบทในท้องถิ่น โดยประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปลูก การดูแล และแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ ใช้การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เกษตรกรได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลในการผลิตการเกษตรเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์รูปแบบสหกรณ์ดิจิทัล และให้บริการทางเศรษฐกิจดิจิทัล นาย ฝ่ามวันโบง เผยว่า

“เราพัฒนาผลไม้ ต้นไม้อุตสหกรรม การเกษตรอินทรีย์และการเกษตรเชิงนิเวศเพื่อค้ำประกันระบบนิเวศ โดยมีความเชื่อมโยงกับโครงการ OCOP เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น นั่นคือการสร้างสรรค์ชนบทใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกร ฟาร์มและสหกรณ์สามารถสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์”

ส่วนนาง หวอถิบ๋าวซวียน ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลแบ่งดั่ง กล่าวว่า

“เราประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนประชาชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การสร้างสรรค์หมู่บ้านอัจฉริยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ควบคู่กับการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะ โครงการสร้างสรรค์หมู่บ้านอัจฉริยะของจังหวัดบิ่งเยืองได้ถือเป็นการเดินหน้าในกระบวนการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาใหม่ของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์รูปแบบและระบบหมู่บ้านอัจฉริยะที่ดีเด่นต่อไปเพื่อแปรเป้าหมายการสร้างสรรค์ชนบทใหม่อัจฉริยะให้เป็นความจริง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด