Truyền thông châu Âu đưa tin về Việt Nam sau 40 năm thống nhất đất nước

(VOV5) - Trang nhất mạng tin Euro Presse Image hôm 3/5 đăng bài viết về 40 năm Việt Nam hoàn toàn thống nhất, trong đó nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây trở thành trung tâm kinh tế của Việt Nam và có thể sẽ là trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực Đông Nam Á. 


Bài báo nhận định: đối với Việt Nam, chiến thắng mùa xuân 1975 là cột mốc lịch sử dân tộc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập và thống nhất để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh. Ngày nay, Việt Nam đã nằm trong nhóm các quốc gia có mức thu nhập trung bình, với tốc độ phát triển kinh tế trung bình hàng năm lên đến 7%. Việt Nam đã hoàn thành một số Mục tiêu Thiên niên kỷ. Bài báo nhấn mạnh phát biểu kỷ niệm chiến thắng ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong đó kêu gọi người dân nỗ lực thực hiện sự nghiệp Đổi mới, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo sự ổn định chính trị xã hội, hướng tới phát triển bền vững, tạo cơ sở chắc chắn để sớm xây dựng một nước Việt Nam công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

Phản hồi

Các tin/bài khác