Những ký ức về Quốc hội khóa I

Những ký ức về Quốc hội khóa I

(VOV5)- Đối mặt với vô vàn khó khăn, nhất là quân địch đẩy mạnh đàn áp cách mạng, nhưng nhân dân Nam bộ vẫn không hề nao núng, nô nức...
Quốc hội trong lòng nhân dân

Quốc hội trong lòng nhân dân

(VOV5)- Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân