Ngồi xõa tóc thề

Ngồi xõa tóc thề

(VOV5) - Ở ngưỡng cửa cuộc tiếp biến văn hóa, mái tóc đã trở thành trận địa cho một cuộc chiến mới