Hát cho Tình Yêu

Hát cho Tình Yêu

(VOV5) - Tình yêu sẽ là mãi mãi nếu mỗi người chúng ta giữ được ngọn lửa trong tim mình