NSND Kim Đức với nghệ thuật ca trù

NSND Kim Đức với nghệ thuật ca trù

(VOV5) - Hiện tại, đã ở tuổi gần 90 tuổi, bà Kim Đức vẫn đang hết lòng gìn giữ và truyền dạy loại hình nghệ thuật độc đáo này cho các...
Google vinh danh Ca trù Việt Nam

Google vinh danh Ca trù Việt Nam

(VOV5) - Google lấy hình ảnh ca trù Việt Nam làm biểu tượng tạm thời trên trang chủ (Google Doodle) của trang web “Google.com”
 Đầu Xuân, về Đông Môn nghe ca trù

Đầu Xuân, về Đông Môn nghe ca trù

(VOV5) - Ca trù trường tồn trên mảnh đất Đông Môn không phải chỉ bởi nó đã ngấm vào máu thịt của con người nơi đây mà đã trở thành một...
Hà Nội nỗ lực bảo tồn ca trù

Hà Nội nỗ lực bảo tồn ca trù

(VOV5) - Thành phố Hà Nội đang tích cực tổ chức thực hành ca trù nhằm làm mới loại hình nghệ thuật truyền thống này để ca trù mang hơi thở...