Đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(VOV5) - Ngày 18/11, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kỷ niệm 90 năm ngày thành lập (18/11/1930 – 18/11/2020). 

Trong chặng đường 90 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, khơi dậy sức mạnh toàn dân tộc, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng đề ra, trong đó có nhiệm vụ hội nhập quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đường lối chiến lược quan trọng đó luôn được thực hiện, cụ thể hóa qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò là liên minh chính trị, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

Dấu ấn của đại đoàn kết dân tộc trong hội nhập quốc tế

Hội nhập quốc tế là xu thế lớn trong sự phát triển của thế giới hiện đại. Với Việt Nam, hội nhập quốc tế là một quyết sách chiến lược, gắn với nhu cầu phát triển nội tại của đất nước và xuất phát từ chuyển biến của môi trường quốc tế. Từ một nước bị bao vây, cấm vận, đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối ngoại rộng mở với 189/193 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc. Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, trong đó có tất cả các quốc gia phát triển. 17/20 thành viên G-20, toàn bộ các nước ASEAN.

Trong hội nhập kinh tế, từ một nền kinh tế khép kín, bao cấp, đến nay Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết kinh tế rộng lớn quy mô toàn cầu với 16 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA, với 65 đối tác là các trung tâm, các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Việt Nam cũng ngày càng chủ động tham gia, có nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực vào các nỗ lực chung khu vực và toàn cầu. Đồng thời, cùng các nước tham gia quá trình định hình các cơ chế mới, luật chơi mới, thúc đẩy hình thành các mối quan hệ quốc tế công bằng hơn, dân chủ hơn.

Trong thành quả hội nhập chung của đất nước có sự góp sức không nhỏ của Mặt trận tổ quốc Việt Nam với vai trò tập hợp lực lượng, huy động sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, của người Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng như tranh thủ sự giúp sức của bạn bè quốc tế. Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phát động được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Mặt trận cũng mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, nhất là các nước có quan hệ truyền thống đối với nước ta". 

 Đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ mít tinh. Ảnh: VOV

Tại lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận sáng 18/11, đánh giá về vai trò đối ngoại của Mặt trận tổ quốc trong huy động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng: "Hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận các cấp ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng về địa bàn, lĩnh vực, đa dạng về đối tượng, góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối giữ vững độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực của cộng đồng qốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế".

 Đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế - ảnh 2 Ảnh minh họa/tuyengiao.vn

Đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, các nước lớn tăng cường cạnh tranh chiến lược; tranh chấp chủ quyền biên giới, biển đảo diễn biến phức tạp, càng đòi hỏi sự đoàn kết, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của toàn dân để vượt qua thách thức, phát triển đất nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục sứ mệnh đoàn kết dân tộc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân đóng góp vào sự nghiệp chung. Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo quyết tâm mới, khí thế mới trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào trong nước, đồng bào ở nước ngoài, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn. Với niềm tin vững chắc vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi tin nhất định đất nước sẽ vượt qua mọi khó khăn, vững bước tiến trên con đường phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”.

90 năm hình thành và phát triển, Mặt trận tổ quốc Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong những bước ngoặt lịch sử, là hình ảnh cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời kỳ hội nhập, dưới mái nhà của Mặt trận, tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của xã hội đang tiếp tục được nhân lên và trở thành tiền đề để cả dân tộc tiếp tục vững bước tiến về phía trước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác