Dấu ấn trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(VOV5) - Nghị quyết là sự tiếp nối những thách thức đã đặt ra từ rất nhiều đại hội, hội nghị Trung ương trước đây, nhưng có sự phát triển đột phá khi xác định rõ 27 biểu hiện suy thoái.

Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII khai mạc sáng 4/10, tại Hà Nội. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Hội nghị cũng thảo luận những biện pháp mạnh mẽ để tiếp tục thực hiện Nghị quyết này trong thời gian tới.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã lựa chọn vấn đề, đánh giá đúng thực trạng,  phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân thực hiện đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" có hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tính đột phá trong thực tiễn

Việc ban hành, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là dấu ấn lớn, thể hiện tư duy và quyết tâm chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến hành công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sau 5 năm (2016-2021) triển khai thực hiện, bên cạnh kết quả và chuyển động mạnh mẽ, có tính đột phá trong thực tiễn.

Dấu ấn trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng - ảnh 1Toàn cảnh khai mạc hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Nghị quyết là sự tiếp nối những thách thức đã đặt ra từ rất nhiều đại hội, hội nghị Trung ương trước đây, nhưng có sự phát triển đột phá khi xác định rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh về tác hại khôn lường của những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ rõ cần đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp mỗi cán bộ, đảng viên “tự liên hệ, tự soi, tự sửa” những hạn chế, khuyết điểm của mình, được người dân đồng tình, ủng hộ.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đánh giá: “Phê bình đã ở mức cao hơn, tức là phê bình việc rất nhạy cảm. Đây là dịp mà có nhiều chi tiết cụ thể, các biểu hiện rõ ràng. Soi mình vào 27 điểm đó có thấy bản thân có lúc hoang mang, dao động, mất niềm tin không? Trong đơn vị, phê bình, tự phê bình về những nhận thức lệch lạc.”

Với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng được hoàn thiện thể chế. Chưa có nhiệm kỳ nào Trung ương lại ban hành mới nhiều quy định, quy trình trong công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương ban hành quy định 98 về luân chuyển cán bộ. Đáng chú ý, để chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp, Bộ Chính trị Ban hành quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Dấu ấn trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng - ảnh 2Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ông Hoàng Trọng Hưng, Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền, Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định: “Lần đầu tiên có văn bản nêu cụ thể về hành vi, nhận diện rõ thế nào là chạy chức chạy quyền, thế nào là bao che, tiếp tay. Quy định rõ hành vi này giúp cho cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào hành vi để xử lý. Bên cạnh đó giúp cho người dân, các đoàn thể báo cáo các cấp có thẩm quyền và xử lý. Quy định này gắn với xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện nêu gương, đề cao tính tự giác, trách nhiệm nêu gương của Đảng viên.”

Dư luận hoan nghênh

Thực tiễn đã chứng minh, không chỉ ở Trung ương, mà từ đảng bộ cấp tỉnh, thành phố đến cơ sở, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được tiến hành nghiêm túc, quyết liệt, bài bản, hệ thống; nhất là việc nhận diện, đấu tranh với “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đã trở thành việc làm thường xuyên, quyết tâm chính trị của cả hệ thống qua thực tế. Người dân ngày càng tin tưởng công tác chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nhiều vi phạm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên, bất kể người đó là ai, trong lĩnh vực nào dần được xử lý nghiêm khắc, dứt điểm. Nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm vẫn bị xử lý dù đã chuyển công tác hay nghỉ hưu. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ khóa XII đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Đây là kết quả của công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng.

Kết quả từ việc chẩn đoán đúng “căn bệnh” suy thoái để chữa trị dứt điểm, xử lý đến tận cùng những sai phạm, được dư luận hoan nghênh là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn, kịp thời từ những chủ trương, giải pháp quyết liệt mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vạch định. 

Có thể thấy, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đặt ra vấn đề Đảng tự soi, tự sửa mình trước những nguy cơ sống còn của Đảng, của đất nước. Những dấu ấn từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã, đang và sẽ tạo thêm động lực và niềm tin của cán bộ đảng viên và người dân vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác