Nghị quyết Hội nghị TW 4 khoá XI- bước đột phá trong xây dựng Đảng

(VOV5)- Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết tiếp tục được dư luận cả nước hoan nghênh. Theo ông Lê Phước Thọ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, các giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị TW 4 và Chỉ thị của Bộ chính trị về thực hiện Nghị quyết này thực sự sẽ là khâu đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.


Theo ông Lê Phước Thọ, thực hiện đường lối đổi mới, trong những năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, Nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân được củng cố; đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, nhất là đảng viên có bước trưởng thành; có ý thức rèn luyện, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống được nâng lên.


Nghị quyết Hội nghị TW 4 khoá XI- bước đột phá trong xây dựng Đảng - ảnh 1
Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 4


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, yếu kém của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, làm giảm sút lòng tin của nhân đân đối với Đảng. Việc Đảng cộng sản Việt Nam kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng sẽ  củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. Điều này cũng có nghĩa là Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định đúng và trúng vấn đề trong xây dựng Đảng hiện nay.Nghị quyết Hội nghị TW 4 khoá XI- bước đột phá trong xây dựng Đảng - ảnh 2Việc Đảng xác định rõ vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và có những giải pháp chi tiết để nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu sẽ tạo ra bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng. Ông Lê Phước Thọ nhìn nhận “Theo nguyên tắc Đảng thì tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nhưng vai trò của người đứng đầu không thể thiếu được. Phải là người có năng lực, trí tuệ, cách nhìn và có đổi mới mới làm thay đổi được. Tôi cho rằng Đại hội 11 lần này tạo sự chuyển biến từ ban đầu. Lần này tôi kết luận là Đảng đã bắt mạch đúng rồi, bắt đầu cho toa bốc thuốc bước đầu thấy được. Đồng thời vai trò lãnh đạo của Bộ Chính trị, trước hết của Tổng bí thư tôi thấy có sự thể hiện kiên quyết. Thì đó là khâu đột phá, khâu quyết định. Bởi vì đồng chí Tổng bí thư, Bộ Chính trị cương quyết làm như thế thì không ai có thể làm ngược lại được”.Nghị quyết Hội nghị TW 4 khoá XI- bước đột phá trong xây dựng Đảng - ảnh 3Cũng theo ông Lê Phước Thọ, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, ngăn chặn suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên phải bắt đầu bằng thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình. Việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình phải triển khai từ các vị lãnh đạo chủ chốt trong các cấp uỷ Đảng đến từng cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, toàn bộ cán bộ đảng viên cần thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, giữ cho được mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đồng hành với việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt vai trò đánh giá giám sát của nhân dân, của tổ chức cơ sở Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Ông Lê Phước Thọ nêu ý kiến “Trong Nghị quyết Đảng có nói muốn chỉnh đốn Đảng phải dựa và dân. Tôi muốn nói rằng tất cả hiện nay từ Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến từng cán bộ, đảng viên, người dân đều phải biết hết. Biết chức danh, biết từng người hết. Thế nên đợt này Đảng phải phát động phải giáo dục trong toàn Đảng, toàn dân đóng góp ý  kiến. Dân  giám sát ý kiến, đồng thời phải có cơ chế để dân đóng góp ý  kiến mới phát huy được sức mạnh chứ không thể nói chung chung được. Bởi vì dân họ rất hiểu người cán bộ là  thế nào, nên khi đưa ra dân đóng góp không sai. Tôi đề nghị là nên có cơ chế tuyên truyền, giáo dục rộng rãi, có một cơ chế toàn Đảng, toàn dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng thực hiện theo Nghị quyết này”.Nghị quyết Hội nghị TW 4 khoá XI- bước đột phá trong xây dựng Đảng - ảnh 4

Ông Lê Phước Thọ


Ông Lê Phước Thọ nhấn mạnh việc phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng mục đích là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng mạnh trở lại, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cơ sở Đảng. Ngoài ra, làm tốt công tác cán bộ cũng là một giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng cần đổi mới, thay đổi cách quy hoạch cán bộ và quy trình đào tạo cán bộ. Điều quan trọng hơn cả là thực hiện dân chủ và công khai trong công tác cán bộ và lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và mức độ tập hợp được quần chúng nhân dân làm thước đo năng lực cán bộ./.

Phản hồi

Các tin/bài khác