Quốc hội khóa XIV: Tự hào về những thành quả đã đạt được

(VOV5) - Vai trò đối ngoại của Quốc hội được khẳng định thông qua việc quyết định và thực hiện các chính sách lớn về đối ngoại.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, sáng 24/3, nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã thành công với kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đến ngoại giao nghị viện. Những kết quả này đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, đóng góp to lớn vào thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước, làm giàu thêm truyền thống 75 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.

Quốc hội khóa XIV: Tự hào về những thành quả đã đạt được - ảnh 1Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: TTXVN

Quốc hội khóa XIV được cử tri cả nước bầu ra vào ngày 22/5/2016. Trong 5 năm qua, Quốc hội triển khai hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh sau 35 năm đổi mới.

Quốc hội khóa XIV: Tự hào về những thành quả đã đạt được - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIV. Ảnh: TTXVN

Luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội khóa XIV thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, linh hoạt, thận trọng, quyết đoán, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước, hoàn thành khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, chủ động trong các hoạt động đối ngoại góp phần nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực cũng như trên thế giới: “Những quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển của đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Quốc hội khóa XIV: Tự hào về những thành quả đã đạt được - ảnh 3Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội dự khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Trong nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XIV ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa, đưa Hiến pháp năm 2013 vào đời sống. 72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật  được thông qua tác động lớn, toàn diện, sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.

Công tác giám sát của Quốc hội được chú trọng với 7 chuyên đề liên quan mật thiết đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Chất vấn và trả lời chất vấn với cách thức “hỏi nhanh, đáp gọn” tạo điều kiện để tăng cả về số đại biểu Quốc hội chất vấn, tranh luận, cả về nội dung và chất lượng câu hỏi, câu trả lời, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước.

Ban hành nhiều quyết định kịp thời vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã đề cao việc bảo đảm tính tổng thể, gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu nhiệm vụ với nguồn lực thực hiện khi xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và hằng năm. Kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 lần đầu tiên được thông qua, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hướng tới việc huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, bảo đảm an toàn nợ công, tính bền vững của ngân sách. Chính sách tiền tệ và tài khoá được xem xét thận trọng, linh hoạt, góp phần hạn chế các tác động bất lợi, duy trì, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh: “Quốc hội cũng đã quyết định chủ trương đầu tư những dự án, công trình quan trọng quốc gia, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, các dự án thành phần của dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây là những quyết sách đặc biệt quan trọng, đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển bền vững”.

Phát huy thế mạnh hoạt động đối ngoại

Vai trò đối ngoại của Quốc hội được khẳng định thông qua việc quyết định và thực hiện các chính sách lớn về đối ngoại; giám sát việc thực thi các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên...Quốc hội khóa XIV thể hiện rõ sự chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi, bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các lợi ích chiến lược về an ninh, phát triển của Việt Nam; đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Với tinh thần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, các nước lớn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, Quốc hội đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với nghị viện các nước trong khu vực và thế giới, đến nay, đã thiết lập được quan hệ nghị viện với gần 180 quốc gia có chủ quyền và là thành viên của nhiều tổ chức, diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới”.

Từ thực tiễn hoạt động 5 năm qua, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thành tựu của Quốc hội khóa XIV là kết tinh của việc thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, vì lợi ích của đất nước, của nhân dân. Sự đoàn kết, đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt là quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, trọng dân; lắng nghe nhân dân. Sự ủng hộ, tin tưởng của cử tri và nhân dân vừa là động lực, vừa là nguồn động viên to lớn để Quốc hội, đại biểu Quốc hội nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác