Ban Tuyên Giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020

(VOV5) - Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kịp thời, chính xác về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế.

Ban Tuyên Giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020 - ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kịp thời, chính xác về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định tình hình chính trị, tư tưởng để đất nước hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: “Chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền việc công bố các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cán bộ, đảng viên, nhân dân. Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý phải chắt lọc được tâm tư, nguyện vọng và hiến kế của các tầng lớp nhân dân, để báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác