Bảo đảm tự do tôn giáo là chính sách nhất quán của Việt Nam

(VOV5) - Bên cạnh việc coi tự do tôn giáo là một quyền hiến định, Việt Nam đã có khung pháp luật về quyền này khá rõ ràng.

Bảo đảm tự do tôn giáo là chính sách nhất quán của Việt Nam - ảnh 1

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo đề dẫn hội thảo - Ảnh: TTXVN

Tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tự do tôn giáo là chính sách nhất quán, xuyên suốt của Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo khoa học "Tôn giáo với các vấn đề về quyền con người" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng 26/11 tại Hà Nội, các đại biểu cho rằng: Việc giải quyết quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam có nhiều thay đổi từ năm 1990 đến nay.

Bên cạnh việc coi tự do tôn giáo là một quyền hiến định, Việt Nam đã có khung pháp luật về quyền này khá rõ ràng. Nhà nước luôn tạo điều kiện và hỗ trợ người dân thực hành quyền tự do tôn giáo. Sự tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tự do tôn giáo là chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác