Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam

(VOV5) - Sau hơn 7 ngày làm việc, sáng 01/02, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc trọng thể tại Hà Nội. 
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam - ảnh 1Bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII, ra mắt Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. - Ảnh: VOV

Dự phiên bế mạc có 1.587 đại biểu, các vị lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các nhân sỹ, trí thức, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc.

Mở đầu phiên bế mạc, bà Nguyễn Thanh Hải, ủy viên đoàn Thư ký, công bố danh sách 71 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi điện chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Như vậy, tính đến hết ngày 31/1 đã có 368 thư, điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện chúc mừng Đại hội XIII.

Tiếp đó, ông Thuận Hữu, ủy viên Đoàn Thư ký, báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó có Chủ đề của đại hội; mục tiêu tổng quát phát triển đất nước. Về các mục tiêu cụ thể: đến 2025 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến 2030: Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; đến 2045: Việt Nam là nước phát triển thu nhập cao. Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021 - 2025, đạt 6,5 – 7%/năm.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Trưởng Ban tuyên giáo TW, ông  Võ Văn Thưởng thông báo Ban chấp hành TW Đảng đã bầu 18 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII đã bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam - ảnh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. - Ảnh: VOV

Phát biểu sau khi 200 thành viên Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII ra mắt Đại hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Nguyễn Phú Trọng khẳng định:Chúng tôi xin hứa trước Đại hội trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tập thể ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường đoàn kết nhất trí thống nhất tư tưởng và hành động luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Chúng tôi luôn ý thức rằng, vinh dự bao giờ đi đôi với trách nhiệm, vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Nhất là nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới như trong các văn kiện trình Đại hội vừa qua đã nói, có rất nhiều thuận lợi thời cơ nhưng mà cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, có những điều không thể lường trước được. Cho nên tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn học tập, càng phải khiêm tốn làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tập thể 200 thành viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa này, chúng tôi, kể cả chính thức và dự quyết xin hứa với Đại hội sẽ là một khối đoàn kết thống nhất cao. Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn để sánh ngang với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.”

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam - ảnh 3Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong 8 ngày từ 25/1 đến 1/2/2021. Ảnh: VGP
Cũng trong phiên bế mạc Đại hội, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó khẳng định Cương lĩnh của Đảng cộng sản Việt Nam  tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa VN trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác