Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp về hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tiểu ban xây dựng Chuyên đề số 12 tiếp tục hoàn thiện, chọn phương án khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta để trình Ban Chỉ đạo Đảng đoàn cho ý kiến.

Chiều 3/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện 4 chuyên đề được phân công thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp về hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội. Ảnh: VOV

Tại Phiên họp này, Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về việc hoàn thiện Chuyên đề số 12 "Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án và Đảng đoàn Quốc hội, Chuyên đề số 12 phải hoàn thành chậm nhất là ngày 30/11/2021.

Cho ý kiến về kiến nghị, đề xuất trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Chủ tịch Quốc hội cơ bản thống nhất với các phương án Tiểu ban đã trình, cụ thể hóa và tăng cường hơn các hoạt động nhằm thực hiện chức năng bảo vệ Hiến pháp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân, trong đó, làm đậm hơn vai trò của Quốc hội trong bảo vệ Hiến pháp với vai trò là cơ quan lập pháp, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân cả nước và cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp về hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp - ảnh 2Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VOV

Đối với giai đoạn sau năm 2030, định hướng sau năm 2045, hiện vẫn còn ý kiến khác nhau, do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tiểu ban xây dựng Chuyên đề số 12 tiếp tục hoàn thiện, chọn phương án khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta để trình Ban Chỉ đạo Đảng đoàn cho ý kiến.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác