Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 8

(VOV5) - Ông Vũ Ngọc Hoàng thông báo những nội dung quan trọng được Hội nghị Trung ương 8 thảo luận, cũng như các Kết luận và Nghị quyết được hội nghị đưa ra

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, ngày 9/11, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu có buổi nói chuyện ở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XI diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/9 đến ngày 9/10 vừa qua.

 Ông Vũ Ngọc Hoàng thông báo những nội dung quan trọng được Hội nghị Trung ương 8 thảo luận, cũng như các Kết luận và Nghị quyết được hội nghị đưa ra, gồm: Đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Phản hồi

Các tin/bài khác