Đảng Những người Cộng sản Italy đề cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV5) -  Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại thủ đô Rome, Italy, ngày 23/10, Tổng Bí thư Đảng Những người Cộng sản Italy Cesare Procaccini nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam là tấm gương sáng đối với phong trào cộng sản quốc tế.Tổng Bí thư Procaccini nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò rất quan trọng và đặc biệt, nhất là sau khi khối xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Đông Âu sụp đổ. Theo Tổng Bí thư Procaccini, sự đúng đắn của đường lối “Đổi mới” do Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra và tiến hành đã tạo ra sự thay đổi mang tính bước ngoặt về kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại của Việt Nam. Đây là những yếu tố cơ bản giúp Việt Nam thành công như ngày hôm nay. Thành tựu của Việt Nam trên các mặt là minh chứng thực tế và sống động về sức sống của chủ nghĩa cộng sản. Thành công này là một tấm gương sáng để các đảng cộng sản trên thế giới nghiên cứu và học tập.


Tổng Bí thư Procaccini khẳng định những thành công trên của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất lớn với phong trào cộng sản quốc tế. Tổng Bí thư Đảng Những người Cộng sản Italy hy vọng rằng trong Đại hội Đảng sắp tới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì được vai trò lãnh đạo của mình, thực hiện thành công công cuộc “Đổi mới”, nâng cao vai trò, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung trên thế giới.

Phản hồi

Các tin/bài khác