Đánh giá 15 năm thực thi Hiệp định Hợp tác Nghề cá vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc

(VOV5) - Hiệp định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2004, thời hạn hiệu lực trong 12 năm và 3 năm mặc nhiên gia hạn, giá trị pháp lý ở cấp Chính phủ phê duyệt.

Sáng 31/3, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc tổ chức hội thảo khoa học đánh giá 15 năm thực thi Hiệp định Hợp tác Nghề cá vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc.

Đánh giá 15 năm thực thi Hiệp định Hợp tác Nghề cá vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc phối hợp đánh giá sau 15 năm thực thi Hiệp định hợp tác Nghề cá vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc. - Ảnh: VOV

Hiệp định Hợp tác Nghề cá vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc là một trong những Hiệp định quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong việc đàm phán phân định vịnh Bắc Bộ giữa hai nước. Hiệp định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2004, thời hạn hiệu lực trong 12 năm và 3 năm mặc nhiên gia hạn, giá trị pháp lý ở cấp Chính phủ phê duyệt. Theo đó, hai Bên thiết lập một Vùng đánh cá chung rộng 33.500 km2 và Vùng dàn xếp quá độ với thời hạn 4 năm.

Đánh giá kết quả hợp tác sau 15 năm, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc cùng khẳng định Hiệp định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác Nghề cá đi vào cuộc sống góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong vịnh Bắc Bộ, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác của hai nước. Để hai bên tiếp tục thực hiện tốt Hiệp định, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đề nghị: “Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân, đảm bảo tuân thủ các quy định của Hiệp định và các quy định khác của pháp luật. Thứ hai, đề nghị mỗi bên sau khi kết thúc Hiệp định tự xây dựng kế hoạch để tiếp tục điều tra đánh giá nguồn lợi hải sản, thả giống tái tạo nguồn lợi, nghiên cứu tiếp tục điều chỉnh giảm cường lực khai thác. Thứ ba, tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên các vùng biển”.

Tại hội thảo, hai nước cũng bàn thảo, đưa ra những giải pháp phù hợp để giúp ngư dân hai nước có những chuyến biển thành công, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững thủy sản trong vịnh Bắc Bộ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác