Đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

(VOV5) - Các đơn vị đã đẩy mạnh kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử; ký số và xử lý công việc trên môi trường điện tử, triển khai Cổng dịch vụ công. 

ONgày 29/07, tại Trụ sở Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng có buổi làm việc với 12 bộ ngành về việc đôn đốc triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử. Tổ phó Tổ công tác, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục chủ trì cuộc họp. 

Đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử - ảnh 1 egov.chinhphu.vn

Triển khai Nghị quyết số 17 về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm  phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025, các đơn vị đã đẩy mạnh kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử; ký số và xử lý công việc trên môi trường điện tử, triển khai Cổng dịch vụ công. Cùng với đó, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ đã sẵn sàng kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, 100% các Bộ, cơ quan đã thành lập Ban chỉ đạo và kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17, cũng như đưa vào vận hành một số hệ thống thông tin nền tảng có ý nghĩa như: trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ…

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục đề nghị các bộ ngành tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối liên thông và chia sẻ với hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh; tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử cấp bộ và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến… Ông Nguyễn Cao Lục cũng lưu ý các bộ ngành tăng cường xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng gửi và nhận văn bản điện tử có ký số phù hợp với thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đồng thời, tăng cường việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng khi xây dựng triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác