Điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Cuba

(VOV5) - Ông Miguel Díaz Canel được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba.

Nhân dịp ông Miguel Díaz Canel được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba (República de Cuba), ngày 11/10/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới ông Miguel Díaz Canel.

Nhân dịp ông Esteban Lazo Hernandez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới ông Esteban Lazo Hernandez.

Nhân dịp ông Salvador Valdes Mesa được bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi điện mừng tới ông Salvador Valdes Mesa.

Phản hồi

Các tin/bài khác