Giới trẻ Việt Nam tin tưởng đất nước sẽ phát triển hơn trong tương lai

(VOV5) - Báo cáo cho thấy, hầu hết giới trẻ Việt Nam tin rằng đất nước đã và đang nỗ lực không ngừng để cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Ngày 19/8, Báo cáo Nghiên cứu thế hệ trẻ Việt Nam do Hội đồng Anh tại Việt Nam thực hiện từ tháng 5/2019 đến tháng 4/2020  đã  được công bố. Báo cáo cho thấy, hầu hết giới trẻ Việt Nam tin rằng đất nước đã và đang nỗ lực không ngừng để cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Thế hệ trẻ cũng lạc quan về tương lai đất nước và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ phát triển hơn trong 15 năm tới.

Giới trẻ Việt Nam tin tưởng đất nước sẽ phát triển hơn trong tương lai  - ảnh 1  Việt Nam sẽ là một đất nước phát triển liên tục theo hướng thịnh vượng.
Ảnh minh họa. ngkt.mofa.gov.vn

Tuy vậy, họ vẫn mong muốn có thêm nhiều chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao. Giới trẻ hy vọng Việt Nam sẽ học tập các nước khác trong việc tập trung giữ chân người tài; bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống.

Giới trẻ hướng tới một đất nước Việt Nam lý tưởng vào năm 2035 sẽ: Không còn hộ nghèo; đảm bảo giáo dục cho tất cả mọi người; giới trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận, học hỏi các công nghệ tiên tiến. Cơ sở hạ tầng hiện đại và tất cả người dân đều có thể sử dụng; phát tiển bền vững về môi trường...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác